Τη Δευτέρα η Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και ώρα 11.30 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η,α/α 1) : «Ε.Π.Ο. αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας από 17.800 σε 24.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής, στη θέση «Μπότση», στην Τ.Κ. Κρυφοβού, Δήμου Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
  2. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η,α/α 1) : «Ε.Π.Ο. επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 18.000 σε 50.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Κουτσελιού, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
  3. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 2η): «Οριοθέτηση και προτεινόμενα έργα διευθέτησης υδατορέματος Ρουκλεσίου στον οικισμό Καλεντζίου, Δ.Ε. Κατσανοχωρίων, Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
  4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 3η, α/α 6): «Επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, που λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 20 στρ., σε 40 στρ., με αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας από 190 σε 495 τόνους / έτος και παράλληλο εκσυγχρονισμό 2 των πλωτών εγκαταστάσεων της και επέκταση συνοδών χερσαίων υποδομών, εντός της ζώνης Α της θεσμοθετημένης ΠΟΑΥ Θεσπρωτίας, στη θέση Όρμος Ορλιάς, Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου».
  5. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 8η , α/α 2): «Μετεγκατάσταση και επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, που λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 19,96 στρ., σε 40 στρ., με αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας από 500 σε 650 τόνους / έτος και παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων της και έγκριση επέμβασης δημόσιας δασικής έκτασης με αύξηση ετήσιας δυναμικότητας υφιστάμενου συσκευαστηρίου συνοδών χερσαίων υποδομών στη θέση όρμος Παγανιά, εντός της Ζώνης Α της θεσμοθετημένης ΠΟΑΥ Θεσπρωτίας, στη θέση νότια Ακρωτηρίου Νενούδα, Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου».
  6. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η ): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο Γερακάρι- ποταμός Άραχθος, ισχύος 6,256 MW, στα όρια των Τ.Κ. Κράψης και Ανατολικής της Δ.Ε. Παμβώτιδος του Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
  7. Γνωμοδότηση, , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η): «Υλοποίηση μικρού υδροηλεκτρικού έργου, ισχύος 2,13 MW επί του ποταμού Λούρου, στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου , της Δ.Ε. Φιλιππιάδος του Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου».
  8. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η ,α/α 11): «Φωτοβολταϊκός σταθμός, ισχύος 32,60 MW, στη θέση Ευρυμενών, Τ.Κ. Δελβινακόπουλου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
  9. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 10η ): « Εγκατάσταση και λειτουργία πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 103 MW, στην τεχνητή λίμνη Πουρναρίου, Δ.Ε. Βλαχερνών, Δήμος Αρταίων , Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου.
  10. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η ): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,75 MW επί του ρέματος Ραφτανίτης, στην Δ.Ε. Πραμάντων, του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».