Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο- Τα θέματα

Nodus - E-Business II

Τη Δευτέρα 15  Οκτωβρίου  2018,    και ώρα 15.00  συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου   με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

 

  1. Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων  9ης/17-9-2018 τακτικής  συνεδρίασης  Π.Σ.

 

  1. Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2018

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )

 

  1. Αναμόρφωση πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας προϋπολογισμού Π. Η. οικ. έτους 2018

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

 

  1. Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2018

(εισήγηση: Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Η.)