Τη Δευτέρα το Περιφερειακό συμβούλιο

Τη Δευτέρα 05-12-2022 και ώρα 09:30 συνεδριάζει — μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Κατάρτιση του σχεδίου της 6ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2. Έγκριση του από 15-11-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου ης Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στο Μαλούνι Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 66.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
3. Έγκριση του από 28-11-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού στα όρια του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
4. Έγκριση του από 30-11-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Κονακίων Αγνάντων», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
5. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-09-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στους Παπαδάτες Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
8. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Π.Ε.».
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στις Χ.Θ. 5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξήλα», αναδόχου «ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-04-2023.
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών – Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», αναδόχου «Γέροντας Αλέξανδρος του Νικολάου», μέχρι την 06-06-2023.
11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας του Τ.Ο.Ε.Β. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ», αναδόχου «Φάφα Γ. Δημήτριου Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 05-05-2023.
12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πίνακα Μ.Τ.24 Κ.V. τριών (3) πεδίων αρδευτικού αντλιοστασίου Ροδοτοπίου (ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων)», αναδόχου κ. Φώτιου Βασιλείου, μέχρι την 03-02-2023.
13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», αναδόχου «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-03-2023.
14. Έγκριση χορήγησης παράτασης τμηματικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», αναδόχου «Α.D.T. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. δ.τ. A.D.T. ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.».
15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Κωστητσίου», αναδόχου Παναγιώτας Νάστου, μέχρι την 16-03-2023.
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση ισχύος της παροχής στο αντλιοστάσιο Ανατολής.
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την ενίσχυση υφιστάμενων γεφυρών περιοχής Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».
18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση – μετατόπιση δικτύου ύδρευσης περιοχής Πηγών Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών θεμελίωσης σε τμήμα έκτασης της πρώην Γεωργικής Σχολής (παροχή υπηρεσιών)».
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή των αρδευτικών δικτύων του ΤΟΕΒ Πόρου και Κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Πηγής-Κρυόβρυσης-Χρυσοβίτσας-Νεγράδων-Κεφαλόβρυσου».
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συντήρηση μεταλλικής γέφυρας μπέλεϋ στα όρια της Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».
22. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, των Δήμων Ζίτσας και Ζαγορίου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Δοκιμαστική Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ζίτσας», προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
23. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, των Δήμων Πωγωνίου και Κόνιτσας και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Δοκιμαστική Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 43.400,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
24. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, των Δήμων Μετσόβου και Ζαγορίου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Δοκιμαστική Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Μετσόβου», προϋπολογισμού € 43.400,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
25. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, των Δήμων Ηγουμενίτσας και Φιλιατών και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Δοκιμαστική Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
26. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, των Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά και Ζηρού και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Δοκιμαστική Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Άρτας», προϋπολογισμού € 111.600,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
27. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, των Δήμων Γ. Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Δοκιμαστική Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Γ. Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού € 43.400,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
28. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Δοκιμαστική Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
29. Έγκριση του από 30-11-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση προστατευτικών πλεγμάτων στην περιοχή Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
30. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας και σύνδεση με παλαιά εθνική οδό στα όρια του Κρυφοβού», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
31. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στη θέση «Στάρια» της 3ης επαρχιακής οδού μετά τον οικισμό Χαροκοπίου», αναδόχου «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.».
32. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία βάθρων γέφυρας και διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου προς Πλατανιά», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 26-02-2023.
33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της 33ης επαρχιακής οδού προς Μαυρόπουλο», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2023.
34. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διάνοιξη δρόμου από Γκινούς προς Μεγάλη Ράχη στην περιφέρεια της Τ.Κ. Βαργιάδων Δήμου Δωδώνης», αναδόχου «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 04-10-2023.
35. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση ζημιών στον οικισμό Τ.Κ. Συρράκου από έντονα καιρικά φαινόμενα», αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 07-07-2023.
36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης δικτύου μεταφοράς νερού για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών υποδομών και βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)».
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός και μόρφωση λίθινων τοίχων και λοιπών τεχνικών έργων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα όρια του Παλαιοχωρίου Συρράκου (παροχή υπηρεσιών)».
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια σκυροδέματος για την αποκατάσταση προσβάσεων και τεχνικών έργων στην Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων».
39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης στραγγιστικών τάφρων και βελτίωση βατότητας οδών πλησίον Εγνατίας οδού στα όρια της Δ.Ε. Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)».
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων αναδασμού Σκλίβανης (παροχή υπηρεσιών)».
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου (Υποέργο : Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση σταυλικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Ανθοχωρίου Μετσόβου)».
42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Σελλών».
43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διευθέτησης για την αποφυγή προβλημάτων διάβρωσης και εξυγίανση οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Πλατανιάς (παροχή υπηρεσιών)».
44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση Αράχθου ποταμού στα όρια του Δ.Δ. Δαφνούλας (παροχή υπηρεσιών)».
45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία πρανών για την αποφυγή κατάρρευσης κτηνοτροφικής μονάδας στο Δ.Δ. Δεματίου (παροχή υπηρεσιών)».
46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Δρόμος παράκαμψης οικισμού Αρίστης, Δήμου Ζαγορίου».
47. Έγκριση του Πρακτικού III/28-11-2022 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης COVID-19 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2 του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, προϋπολογισμού € 1.252.000,00 με ΦΠΑ.
48. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: “Μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας” στο πλαίσιο του έργου “WASTE RREACT – Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions”, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II CBC Programme Greece-Albania 2014-2020”.
49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας έτους 2023 των οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μίσθωση ταχυδρομικών θυρίδων, για την διακίνηση της αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, έτους 2023.
51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την παρακολούθηση, καταγραφή, συλλογή, ηλεκτρονική και έντυπη καταχώρηση, επεξεργασία πλήρων στοιχείων και αποστολή συγκεντρωτικών στοιχείων στον ΕΟΔΥ και στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «10ο Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά Χάντμπολ», με τον Αθλητικό Όμιλο Ιωαννίνων, από 27 έως και 30 Δεκεμβρίου 2022, στην Κόνιτσα.
53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Ο τύπος στα Ιωάννινα κατά τον 19ο αιώνα έως και τον μεσοπόλεμο», με την Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, στις 14/12/2022.
54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με τον Ιππικό Όμιλο Ν. Ιωαννίνων, του 2ου αγώνα «Μπιζάνιος δρόμος ανωμάλου ιππικής αντοχής» 20 χιλιομέτρων, στις 18-12-2022.
55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση αγώνα χάντμπολ, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Χάντμπολ Γυναικών – 3ος γύρος, με την Αναγέννηση Άρτας, στις 10-12/12/22, στην Άρτα.
56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεξαγωγή εκδήλωσης γιορτινού gala, για τα παιδιά του Συλλόγου με Νεανικό Διαβήτη, με την Πανηπειρωτική ένωση για το Νεανικό Διαβήτη, στις 18/12/2022, στα Ιωάννινα.
57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην επανατύπωση της έκδοσης του βιβλίου «ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΣ» του Θεόφραστου Γεωργιάδη.
58. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία δημοσιογράφων από τις Η.Π.Α.
59. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, σε εκτέλεση των αποφάσεων υπ’ αριθμ. 185/2022 (Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων) και 507/2022 (Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων).
60. Νομική υποστήριξη υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, σε προκαταρκτική εξέταση ενώπιον του Πταισματοδικείου Ιωαννίνων.
61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή οδοστρώματος και ασφαλούς βατότητας στο Δ.Δ. Πηγαδιών (παροχή υπηρεσιών)».
62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή σαρζανέτ στα όρια του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης κοινόχρηστων δραστηριοτήτων και καθαρισμός τάφρων στα όρια της Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)».
64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδοστρώματος και προστασία ιδιοκτησίας στον Μετσοβίτικο ποταμό (παροχή υπηρεσιών)».
65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση υδρομαστεύσεων και δημιουργία χώρων συλλογής νερού για κτηνοτροφική χρήση στο Δ.Δ. Λιγκιάδων (παροχή υπηρεσιών)».
66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στα όρια του Κάτω Νεοχωρόπουλου (προμήθεια υλικών)».
67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων και διευθέτησης ομβρίων στα όρια του Δ.Δ. Πλαγιάς Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».
68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και προς το καταφύγιο στα όρια του Παλαιοσελίου (παροχή υπηρεσιών)».
69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Σερβιανών (προμήθεια υλικών)».
70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας και διευθέτηση όμβριων στα όρια του Δ.Δ. Δικόρφου Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».
71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών επαρχιακού δικτύου, έως τα όρια του Νομού με Δήμο Κόνιτσας (προμήθεια υλικών)».
72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άρση καταπτώσεων και βελτίωση πρανών επαρχιακού δικτύου και παρόδιων αυτού στο Κεντρικό Ζαγόρι (παροχή υπηρεσιών)».
73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή των Κυπαρισσίων (παροχή υπηρεσιών)».
74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση χώρου στάθμευσης του επαρχιακού δικτύου στα όρια του Ανηλίου (προμήθεια υλικών)».
75. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης παράκαμψης στη θέση “Παλαιομουχούστ Βουνόρια” επί της επαρχιακής οδού Γέφυρα Πλάκας – Ραφταναίοι (παροχή υπηρεσιών)».
76. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες επισκευής – συντήρησης στραγγιστικού αντλιοστασίου Κομμένου», αναδόχου κ. Ηλία Σκαμνέλου, μέχρι την 28-02-2023.
77. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», αναδόχου κ. Ευάγγελου Φελέκη, μέχρι την 21-07-2023.
78. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό τμήματος κεντρικού στραγγιστικού αύλακα στην περιοχή Λιμίνης».
79. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 182214/8260/Φ.300.09ΜΙΜΟ/22-11-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».
80. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 181374/8210/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/21-11-2022 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας», με τα ποσά που προκύπτουν απολογιστικά.
81. Έγκριση υποβολής αιτήματος στον ΟΑΕΔ και αποδοχή επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, στην Π.Ε. Άρτας.
82. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης του άρθρου 55 του Π.Δ. 410/1988, για συνταξιούχο πρώην υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. της Π.Ε. Άρτας.
83. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού και κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Γραικοχώρι», αναδόχου ΚΑΣΣΑΒΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ.
84. Απόφαση επί αιτήματος, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν.
85. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 185/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
86. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022.
87. Έγκριση 3ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 2022-2023 μετά την 1η και 2η διαπραγμάτευση.
88. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για την επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
89. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης έτους 2023 για την συνδρομή στην ιστοσελίδα www.docman.gr (βιβλιοθήκη δημοσιονομικής νομοθεσίας) για την Π.Ε. Θεσπρωτίας.
90. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 188278/22503/30-11-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την κάλυψη εξόδων κίνησης κρατικού οχήματος (ΚΗΙ 9222) της ΠΕ Θεσπρωτίας, με ημερομηνία απόδοσης την 31/12/2022.
91. Έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/120082/3334/16-11-2022 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
92. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συντήρηση γεφυρών μπέλεϋ Ν. Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
93. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Χλωμού Φιλιατών (παροχή υπηρεσιών)».
94. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική στα όρια του Δήμου Παραμυθιάς (παροχή υπηρεσιών)».
95. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και άρση κατολισθήσεων και διαχείριση ομβρίων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αγία Κυριακή – Πετούσι (παροχή υπηρεσιών)».
96. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση απορροή όμβριων στην ευρύτερη περιοχή της Πέρδικας (παροχή υπηρεσιών)».
97. Έγκριση ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και διαμόρφωση των χαλικοπαγίδων και της απόληξης του ρέματος μέχρι τον αποδέκτη, καθώς και συμπλήρωση – διόρθωση της ανοιχτής τάφρου επί της 8ης επαρχιακής οδού από σκυρόδεμα στην περιοχή Κοτσανόπουλο Π.Ε. Πρέβεζας».
98. Έγκριση ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων καθώς και τεχνικών διάβασης όμβριων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας».
99. Έγκριση υποβολής αιτήματος στον ΟΑΕΔ και αποδοχή επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, στην Π.Ε. Πρέβεζας.
100. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
101. Έγκριση των όρων της πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας, για τα έτη 2022-2023 και 2023-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 3.114.240,28 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
102. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019» / ΚΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ και έκπτωσης επί της συμβατικής τιμής μονάδος προϊόντος.
103. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
104. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) για την υλοποίηση του έργου «Επιστημονική υποστήριξη από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας της αξιοβίωτης ανάπτυξης των ορεινών περιοχών για τη διετία 2023-2024», προϋπολογισμού 117.800,00 € ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
105. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», αναδόχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΗ, μέχρι την 31-07-2023.
106. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση αρδευτικού τροφοδοσίας κτηνοτροφικών μονάδων περιοχής Μηλιωτάδων» προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
107. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση πρόσβασης μονάδων αυγοπαραγωγής στην Τ.Κ. Πλατάνου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
108. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου με την εταιρεία «KAFSIS BIOMΗXANIKH KAI ENEΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του έργου «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα».
109. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και απομάκρυνση ξερών πλατάνων εκατέρωθεν ποταμού Τούση στην Πάργα (παροχή υπηρεσιών)»
110. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από το μεταχρωματικό έλκος στον ποταμό Λούρο από Πλατανάκια έως περιοχή Μπαλαμπάνη (παροχή υπηρεσιών)».
111. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από το μεταχρωματικό έλκος στον ποταμό Λούρο από γέφυρα Ζήτα έως Πλατανάκια (παροχή υπηρεσιών)».
112. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση νυχτερινού φωτισμού του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ασπραγγέλων», προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
113. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
114. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια παραδοσιακών γλυκών ενόψει εορτών, για Ιδρύματα και στρατιωτικά φυλάκια της Π.Ε. Ιωαννίνων.