Τη Μ. Δευτέρα το Περιφερειακό συμβούλιο

Τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 13.00, συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης,  το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου,   με  θέματα  Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

 

  1. Επικύρωση πρακτικών – αποφάσεων 4ης/2-4-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης Π.Σ.

 

  1. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Α΄ τρίμηνο του 2021

 

  1. Επικαιροποίηση (τροποποίηση-συμπλήρωση) κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων, που απαιτούνται για το έργο «Σύνδεση λιμένα Ηγουμενίτσας-Εγνατία οδός και πρόσβαση προς Μαυρομάτι (είσοδος πόλης Ηγουμενίτσας)».

 

  1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος ιδιοκτητών ΤΑΞΙ, με έδρα το Δήμο Ζίτσας και του Δήμου Ζίτσας, για μερική τροποποίηση της ισχύουσας απόφασης του Π.Σ., όσον αφορά στον καθορισμό των εδρών ΤΑΞΙ  (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

 

  1. Μετατροπή της «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

  1. Ανανέωση θητείας των μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου