Τον Οκτώβριο το παζάρι στο Λάμποβο

Ο Δήμος Σουλίου ανακοινώνει τη διεξαγωγή της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης (Λάμποβο) στη Δημοτική Κοινότητα Παραμυθιάς, διάρκειας επτά (7) ημερών αρχής γενομένης από την 6η Οκτωβρίου 2019 και καλεί όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτή, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από 2/9/2019 ημέρα Δευτέρα έως και 13/9/2019 ημέρα Παρασκευή, προσκομίζοντας ή αποστέλλοντας (ταχυδρομικά) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη παρακάτω Δ/νση:

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 179

Τ.Κ.46200 – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Ο χώρος που θα διατεθεί για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης θα είναι αυτός που διατέθηκε και κατά την περσινή διοργάνωση, στη θέση «ΓΑΛΑΤΑ» καθώς και ο αύλειος χώρος του πρώην Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς για την εγκατάσταση Λούνα-Παρκ.

Ο χώρος της εμποροπανήγυρης θα αποτελείται από τα εξής τμήματα:

α.-Το τρέχον μέτρο θα δοθεί στην τιμή των 50,00 ευρώ.

β.-Το τμήμα Α΄, ξεκινάει από το παλιό Δημαρχείο Παραμυθιάς μέχρι και την οικία Δημήτριου Τσίλη, στο δεξιό μέρος του δρόμου και θέσεις από τον αριθμό 1 έως 56. Οι θέσεις αυτές (παραπήγματα με διαστάσεις 3χ3 ), θα δοθούν στην τιμή των 250,00 ευρώ.

γ.-Το τμήμα Α1, Στο αριστερό τμήμα του δρόμου, που ξεκινάει από το γκαράζ ιδιοκτησίας κ. Εργολάβου, έως και οικία Δημητρίου Τσίλη, είκοσι τρία (23) παραπήγματα από αριθμό 1Α έως 23Α.

Οι θέσεις αυτές (παραπήγματα με διαστάσεις 3χ1,5), θα δοθούν στην τιμή των 200,00 ευρώ.

Μετά το τμήμα Α΄ θα τοποθετηθούν αυτοκινούμενα.

δ.-Το Τμήμα Β΄, ξεκινάει λίγο μετά την οικία Κοσιώρη, έως τα οβελιστήρια και θέσεις από 1 έως 46. Θα κατασκευαστούν παραπήγματα και στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε συνδυασμό με τα παραπήγματα της δεξιάς πλευράς θα είναι κλειστού τύπου. Οι θέσεις αυτές (παραπήγματα με διαστάσεις 3χ3), θα δοθούν στην τιμή των 350,00 ευρώ.

ε.-Το Τμήμα Γ΄, ξεκινάει μετά τα οβελιστήρια έως οικία Χρήστου Τάτση και θέσεις από 1 έως 305. Θα κατασκευαστούν παραπήγματα και στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε συνδυασμό με τα παραπήγματα της δεξιάς πλευράς θα είναι κλειστού τύπου. Οι θέσεις αυτές (παραπήγματα με διαστάσεις 3χ3), θα δοθούν στην τιμή των 650,00 ευρώ.

-Από τα παραπάνω, είκοσι πέντε (25) παραπήγματα θα διατεθούν για δύο (2) οβελιστήρια. (Τιμή για κάθε ένα (1) οβελιστήριο το ποσό των 6.000,00 €).

-Δώδεκα (12) παραπήγματα διαστάσεων 3χ3 (9 τ.μ.) θα διατεθούν για έξι (6) συνολικά χαλβαδοπωλεία (πώληση χαλβά) . (Τιμή για κάθε ένα (1) χαλβαδοπωλείο 1.500,00 €).

Η παραχώρηση της χρήσης και η διάθεση των χώρων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 19 του Β.Δ. 24-9/20.10.΄58 (δικαίωμα χρήσης κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών), καθώς και κάθε σχετικής ισχύουσας διάταξης.

Στην εμποροπανήγυρη θα συμμετέχουν πωλητές (πλέον των αδειούχων εμπορίου) που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α) Αίτηση συμμετοχής με πλήρη στοιχεία

β) Την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης* κατά περίπτωση

γ) Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

δ) Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή πυροσβεστήρα.

ε)Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών αποδέχεται τα όσα αναφέρονται στο παρόντα κανονισμό.

*Τη βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.

Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει:

α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,

β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,

γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,

δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,

ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Προεπισκόπηση (ανοίγει σε μία νέα καρτέλα)Δήμο σύμφωνα με όσα στο άρθρο 285 του ν.3463/2006 αναλυτικά αναφέρονται.

Η ημερομηνία της κλήρωσης θα γνωστοποιηθεί μετά από σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας μας, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Τσάκου Παρασκευή, τηλ. 2666360113 και κα Μπαλάσκα Φρειδερίκη, τηλ. 2666360104.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΩ