Το δικό του υπερυπολογιστή απέκτησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η Περιφέρεια Ηπείρου απέκτησαν τη δική τους «ΔΙΩΝΗ»!

Ο λόγος για μια πανίσχυρη υπολογιστική υποδομή επεξεργασίας και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, η οποία εντάχθηκε το 2021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2020» και χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 3.000.000 ευρώ στο πλαίσιο της «Περιφερειακής Αριστείας».

Η «ΔΙΩΝΗ» είναι ένα εμβληματικό έργο, μια πανίσχυρη υπολογιστική μηχανή, που αναβαθμίζει τις ψηφιακές υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εντάσσει το Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια Ηπείρου στο χάρτη των ισχυρών υπολογιστικών κόμβων της χώρας.

Ειδικότερα, το έργο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της πειραματικής έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και θα παρέχει υπηρεσίες νέφους σε τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις.

Σκοπός, η ενίσχυση της απασχόλησης νέων επιστημόνων και μεταδιδακτορικών ερευνητών που θα συνεισφέρουν στην ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου και η υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας προς όφελος του Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας Ηπείρου και γενικότερα της χώρας μας.

Στο πλαίσιο του έργου, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών H/Y και Πληροφορικής και Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Σταύρο Δ. Νικολόπουλο, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 στο Ξενοδοχείο «Du Lac» (Αίθουσα Δωδώνη), Ιωάννινα.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου σε επίπεδο επιστημονικών δημοσιεύσεων, σε επίπεδο υποστήριξης φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και παροχής υπηρεσιών σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η Ημερίδα είναι ανοιχτή στο κοινό.

Η εγγραφή είναι ΔΩΡΕΑΝ και πραγματοποιείται στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.e-myrtaly.gr/gr/dioni_2023 ή δια ζώσης κατά τη διάρκεια της Ημερίδας.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023

Ώρα Θέμα Ομιλητές

09:30 – 10:00 Εγγραφές – Έναρξη Σταύρος Δ. Νικολόπουλος

Καθηγητής Τμήματος Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Μέλος του Σ.Δ. του Πανεπιστημίου και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

10:00 – 11:30 Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών. Επιστημονικές Περιοχές:

o Επιστημονικοί υπολογισμοί

o Συστήματα δεδομένων και αλγοριθμικές τεχνικές Μεταδιδάκτορες και Υποψήφιοι Διδάκτορες

11:30 – 12:00 Διάλειμμα Καφέ

12:00 – 14:30 Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών. Επιστημονικές Περιοχές:

o Ετερογενή ψηφιακά συστήματα

o Τεχνητή νοημοσύνη

o Υπηρεσίες νέφους Μεταδιδάκτορες και Υποψήφιοι Διδάκτορες

14:30 – 15:30 Ελαφρύ Γεύμα

15:30 – 17:00 Προβολή Εργασιών, Ελεύθερη Συζήτηση

17:00 – 20:00 Χαιρετισμοί

Η Υπολογιστική Υποδομή ΔΙΩΝΗ και η

Υλοποίηση του Έργου Σταύρος Δ. Νικολόπουλος

Καθηγητής Τμήματος Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Μέλος του Σ.Δ. του Πανεπιστημίου και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Επιστημονικοί υπολογισμοί Παναγιώτης Κόκκας

Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

Συστήματα δεδομένων και αλγοριθμικές τεχνικές Βασίλειος Δημακόπουλος

Καθηγητής Τμήματος Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής και Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής

Ετερογενή ψηφιακά συστήματα Νικόλαος Μάνθος

Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

Τεχνητή νοημοσύνη Χριστόφορος Νίκου

Καθηγητής Τμήματος Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής και Πρόεδρος του Τμήματος

Υπηρεσίες νέφους Στέργιος Αναστασιάδης

Καθηγητής Τμήματος Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής

20:00 – 20:30 Συζήτηση – Ολοκλήρωση Ημερίδας

Το έργο και τα οφέλη του

Το έργο «ΔΙΩΝΗ» οικοδομήθηκε πάνω σε 2 κεντρικούς πυλώνες:

• Ο 1ος Πυλώνας, αφορά την υπολογιστική μηχανή, την προμήθειά της και την εγκατάστασή της στους χώρους του Πανεπιστημίου.

• Ο 2ος Πυλώνας, αφορά την Ερευνητική Δραστηριότητα και τις Υπηρεσίες Νέφους.

Η «ΔΙΩΝΗ» παρέχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας, υποστηρίζοντας την πειραματική επιστήμη και τεχνολογία, την υιοθέτηση προηγμένων τεχνικών από τους τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις, την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων που θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας και ανάπτυξης εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας.

Συνολικά, θα οδηγήσει στην συγκράτηση και προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού στην Ήπειρο και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας. Θα κινητοποιήσει τον μηχανισμό ενός γενικότερου τεχνολογικού οικοσυστήματος που επηρεάζει:

o την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την στελέχωσή τους με εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό,

o τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της συνεργασίας τέτοιων επιχειρήσεων με τα Πανεπιστήμια,

o την μεταφορά τεχνογνωσίας από τα Πανεπιστήμια στην αγορά εργασίας,

o την κατάρτιση εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε τεχνολογίες αιχμής,

o τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας!

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ένα ιστορικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, με μεγάλη προσφορά στην έρευνα και την εκπαίδευση, το οποίο έχει περάσει στη συνείδηση όλων ως ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας. Σήμερα, διαθέτει μια ισχυρή Πολυτεχνική Σχολή, μια ιστορική Σχολή Θετικών Επιστημών και μια σύγχρονη Σχολή Επιστημών Υγείας που παράγουν υψηλού επιπέδου καινοτόμο έρευνα και προσφέρουν σύγχρονα Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών εναρμονισμένα με τις Αρχές και Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Από την άλλη πλευρά, η Περιφέρεια Ηπείρου αντιλήφθηκε νωρίς ότι η τεχνολογία είναι το μέλλον των επενδύσεων στην περιοχή. Συνέβαλε στην προσέλκυση εταιριών υψηλής τεχνολογίας και συμβάλει στο να διατηρούν και να ενισχύουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον στην περιοχή, προβάλλοντας επιτακτικά την στρατηγική τεχνολογικής ανάπτυξης της Ηπείρου μέσα από την δρομολόγηση ίδρυσης του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας.

Σύγχρονες υπολογιστικές υποδομές υψηλής τεχνολογίας όπως η «ΔΙΩΝΗ» μαζί με το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου μας, μπορούν να αποτελέσουν τα πυρηνικά στοιχεία λειτουργίας ενός σύγχρονου τεχνολογικού οικοσυστήματος στην Περιοχή.