Το πόρισμα για το περιβαλλοντικό έγκλημα στο Λούρο

Δύο εβδομάδες μετά την άμεση αντίδραση του Δήμου Δωδώνης και την αποστολή των σχετικών από 9/11/2022 εγγράφων του Δημάρχου κ. Χρήστου Ντακαλέτση προς τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, προς το Τμήμα Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και το ΚΕΠΕ Περιφέρειας Ηπείρου, είμαστε σε θέση να εκφράσουμε κατ’ αρχάς, την ικανοποίησή μας για την κινητοποίηση όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών, μπροστά στην εικόνα μιας μεγάλης, οικολογικής και όχι μόνο καταστροφής, στον ποταμό Λούρο.

Από τα πορίσματα των ελέγχων που διενήργησαν τα κλιμάκια του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβεβαιώνονται πλήρως οι ισχυρισμοί του Δήμου Δωδώνης που έκανε από την πρώτη στιγμή λόγο για «ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή», η οποία έλαβε χώρα κατά τις ημέρες που βρίσκονταν σε εξέλιξη με ευθύνη της Περιφέρειας Ηπείρου, εργασίες διευθέτησης της κοίτης του ποταμού Λούρου, μεταξύ του Συνοικισμού Ραψαίοι Τερόβου και Κουκλεσίου του Δήμου Δωδώνης. Επαληθεύονται αυτούσια και οι αρχικές εκτιμήσεις του Δήμου Δωδώνης για τα πραγματικά αίτια της καταστροφής που σε καμία περίπτωση δεν έχουν σχέση με την ανομβρία.

Η Έκθεση αυτοψίας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος συγκεκριμένα, τονίζει μεταξύ άλλων πως «σε μήκος περίπου 10km διαπιστώθηκε η πλήρης διακοπή της ροής των υδάτων και η πλήρης εξαφάνιση της βιοποικιλότητας στο τμήμα αυτό. Έγιναν επεμβάσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα τη διατάραξη του αδιαπέρατου στρώματος του πυθμένα με την επιπεδοποίησή του». Η δε ενημέρωση των Επιθεωρητών προς τον Εισαγγελέα αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ειδικά στα τμήματα που έγιναν επεμβάσεις η εικόνα του ποταμού παραπέμπει σε τεχνητή τάφρο διαστρωμένη με χαλίκι, παρά σε ποτάμι, με αποτέλεσμα να έχει απωλεσθεί η λειτουργία του υδάτινου οικοσυστήματος. Στο τμήμα των 10 km του ποταμού όπου διαπιστώθηκε η ολοκληρωτική διακοπή της ροής των υδάτων διαπιστώθηκε και πλήρης εξαφάνιση της βιοποικιλότητας (ψάρια, μακρόφυτα, πουλιά, βενθικά μακροασπόνδυλα, πλαγκτόν κ.ά.) και ειδικά απώλεια των ενδιαιτημάτων της υδροχαρούς βλάστησης, της πανίδας και ιχθυοπανίδας του ποταμού, πλήρης αλλοίωση της φυσικής διατομής της κοίτης του ποταμού όπου έγιναν επεμβάσεις, γεγονός που συνιστά υποβάθμιση του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική ζημία, σύμφωνα με το ΠΔ 148/2009».

Μετά και τα παραπάνω, η δημοτική αρχή και οι δημότες του Δήμου Δωδώνης εκφράζουν την ευχή το όλο γεγονός να αποτελέσει την αφετηρία προκειμένου να μην επανέλθουν στο μέλλον, ανάλογες ενέργειες και να επιδεικνύεται στο εξής, ο μέγιστος σεβασμός απέναντι στο φυσικό περιβάλλον του Δήμου Δωδώνης όσο και ολόκληρης της Ηπείρου.

Τέλος, ο Δήμος Δωδώνης κάνει γνωστό ότι με επιστολή του Δημάρχου κ. Χρήστου Ντακαλέτση προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γεώργιο Αμυρά, έχει ζητηθεί ήδη από το αρμόδιο Υπουργείο να ενεργήσει για την άμεση αποκατάσταση της ως άνω περιβαλλοντικής ζημίας. Ιδιαιτέρως, παρακαλεί ο Δήμαρχος Δωδώνης, το αρμόδιο Υπουργείο, «όπως δοθεί προτεραιότητα στην αποκατάσταση της συνδεσιμότητας μεταξύ των επιμέρους ενδιαιτημάτων για τα είδη, με έμφαση σε αυτά που αφορούν την ενδημική πέστροφα του Λούρου (Salmo lourosensis)».

Η επιστολή αναφέρει ακόμα πως «Σημαντικό στοιχείο της επίτευξης ισορροπίας του οικοσυστήματος είναι η ταυτόχρονη αναστροφή της ποιοτικής και ποσοτικής υποβάθμισης των υδρολογικών και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του ποτάμιου οικοσυστήματος αλλά και η θωράκιση του οικισμού Ποταμιάς της Κοινότητας Κουκλεσίου, των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και λοιπών παρακείμενων ιδιοκτησιών έναντι του κινδύνου εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων».

Η επιτυχία του παραπάνω ζητούμενου σχεδιασμού θα μπορούσε να επιτευχθεί, σύμφωνα με το Δήμαρχο, από τη συντονισμένη δράση πολλών και διαφορετικών εμπλεκόμενων μερών (ΟΦΥΠΕΚΑ,ΕΑΓΜΕ, ΙΘΑΒΙΠΕΥ κ.ά.), με την αποφασιστική αρωγή φυσικά και του Δήμου Δωδώνης, ο οποίος έχει ήδη δρομολογήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την εκπόνηση της μελέτης «Αξιοποίηση παραποτάμιας περιοχής και πηγών Λούρου».