Τρείς κρίσιμοι μήνες για τη ΒΙΚΗ

Τρίμηνη παράταση προκειμένου να εξελιχθούν οι όποιες πρωτοβουλίες διάσωσης, έδωσε το Πρωτοδικείο Άρτας στη διοίκηση της αλλαντοβιομηχανία ΒΙΚΗ, η οποία είχε καταθέσει αίτημα πτώχευσης με δυνατότητα διακοπής των πληρωμών προς εργαζομένους και πιστωτές και διακράτηση των πάγιων και περιουσιακών της στοιχείων.

Στο διάστημα αυτό η διοίκηση οφείλει να βρει λύση ώστε να ικανοποιηθούν οι δανειστές και οι εργαζόμενοι να λάβουν δεδουλευμένα περίπου 10 μηνών που τους οφείλει η εταιρεία.Πάντως, για να συναινέσουν οι εργαζόμενοι και να μην προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας, ζητούν την άμεση καταβολή μέρους των οφειλομένων και ισχυρές εγγυήσεις για τα υπόλοιπα.