Τρείς προτάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020»

Τρεις προτάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση  από  το

Πρόγραμμα  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020», με απόφαση της 2ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης  η  οποία συνεδρίασε την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 στην Ηγουμενίτσα.

 

Στις εργασίες της Επιτροπής, η Περιφέρεια Ηπείρου εκπροσωπήθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη, αρμόδια για θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Τατιάνα Καλογιάννη, η οποία ήταν και η υπεύθυνη για τη συγκρότηση των φακέλων των υπό χρηματοδότηση προτάσεων και έργων.  Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας εκπροσωπήθηκε από τον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη.

 

Κύριο αντικείμενο της συνεδρίασης αυτής ήταν η έγκριση χρηματοδότησης των προτάσεων «στρατηγικού χαρακτήρα», που υποβλήθηκαν με καταληκτική ημερομηνία την 16-05-2016, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος.

 

Συνολικά από όλους επιλέξιμους φορείς που είχαν δικαίωμα υποβολής προτάσεων, υπεβλήθησαν 6 προτάσεις, ενώ η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε σε 3 από αυτές.

 

Οι υποβληθείσες προτάσεις ταξινομήθηκαν και προκρίθηκαν για ένταξη προς χρηματοδότηση, με αποκλειστικό κριτήριο την αξιολόγηση και βαθμολόγηση τους, όπως ακριβώς ορίζεται στον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος.

 

Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση είναι 4. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται και οι 3 προτάσεις που αφορούν την Περιφέρεια Ηπείρου και οι οποίες συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω:

 

1ο ΕΡΓΟ:

Τίτλος: WASTE RREACT: Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-border activities

Αντικείμενο που αφορά την Περιφέρεια Ηπείρου: Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία μονάδας κομποστοποίησης στην Π.Ε Άρτας.

Προϋπολογισμός έργου: 1.700.000 €.

Καταληκτική Ημερομηνία παράδοσης έργου: Δεκέμβριος 2018

 

 

2ο ΕΡΓΟ:

Τίτλος: TACTICAL TOURISM: Targeted ACTIons for the preservation, rehabilitation and promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in the entire GR-AL cross-border area

Αντικείμενο που αφορά την Περιφέρεια Ηπείρου: Εκπόνηση σε στάδιο πλήρους μελέτης εφαρμογής  και λήψη όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για τη λειτουργία δύο καταδυτικών πάρκων στις περιοχές Πάργας (Π.Ε. Πρέβεζας) και Συβότων (Π.Ε. Θεσπρωτίας)

Προϋπολογισμός έργου: 150.000 €.

Καταληκτική Ημερομηνία παράδοσης έργου: Ιούνιος 2019

 

3ο ΕΡΓΟ:

Τίτλος: SAVE_WATER: Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools

Αντικείμενο που αφορά την Περιφέρεια Ηπείρου: Μελέτη υφαλμύρινσης για την παράκτια περιοχή της Πρέβεζας, Συστηματικοί και οργανωμένοι έλεγχοι ποιότητας και χαρακτηριστικών επιφανειακών υδάτων από πιστοποιημένο εργαστήριο χημικών αναλύσεων και προμήθεια και θέση σε λειτουργία κατάλληλων αισθητηρίων για την  αξιολόγηση της κατάστασης των επιφανειακών υδάτων.

Προϋπολογισμός έργου: 100.000 €.

Καταληκτική Ημερομηνία παράδοσης έργου:  Ιούνιος 2018