Τροποποιήθηκε η ΚΥΑ για την τοποθέτηση υδρομετρητών στις ιχθυοκαλλιέργειες

Mετά και την συνεργασία που προηγήθηκε του Τμήματος Αλιείας της Περιφέρειας Ηπείρου, με τις αντίστοιχες κεντρικές υπηρεσίες, υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ρυθμίζεται το ζήτημα της τοποθέτησης υδρομέτρων που απασχολούσε έντονα τις ιχθυοκαλλιέργειες της Ηπείρου και ειδικότερα τις πεστροφοκαλλιέργειες.
Συγκεκριμένα εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 140424 ΚΥΑ, (δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τΒ΄ 814/ 14 Μαρτίου 2017)  με την οποία τροποποιήθηκαν προηγούμενες Κ.Υ.Α., και αναφέρει τα εξής: Δεν απαιτείται η τοποθέτηση υδρομέτρου στις περιπτώσεις υδατοκαλλιεργειών/ιχθυοκαλλιεργειών στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα”.

Η ανωτέρω τροποποίηση θα συμβάλλει στην απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης των ιχθοτροφικών μονάδων.  Στην πρότασή του, το Τμήμα Αλιείας της Περιφέρειας Ηπείρου, υπογράμμιζε ότι τα ιχθυοτροφεία είναι χρήστες και όχι καταναλωτές νερού, το οποίο ποσοτικά και ποιοτικά δεν υφίσταται αλλοιώσεις μετά τη χρήση του στην ιχθυοκαλλιέργεια, όπως αποδεικνύεται και από το πρόγραμμα ποιότητας νερού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο εφαρμόζεται περισσότερα από 20 χρόνια  και στην περιοχή μας από τον Ιχθυογεννητικό Σταθμό Λούρου.