Υπεγράφη η σύμβαση για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο Δήμο Αρταίων

Υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη και του αναδόχου μελετητή η σύμβαση για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο Δήμο Αρταίων. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 102.935,32 ευρώ.

Με το Σχέδιο, θα προταθούν έργα και δράσεις προς χρηματοδότηση με τελικό στόχο την επίλυση του μείζονος θέματος του κυκλοφοριακού και της ποιοτικής μετακίνησης στην πόλη, με σεβασμό στο περιβάλλον.

Το Σχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους φορείς, ώστε μετά από τις προτάσεις που θα κατατεθούν να καταρτιστούν οι δράσεις που θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση. Από την υιοθέτηση και υλοποίηση του Σχεδίου αναμένεται να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, να εξοικονομηθούν πόροι, να προστατευθεί το περιβάλλον, να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των πολιτών κ.α.