Υπόμνημα του Συλλόγου Εργαζομένων του Π.Γ.Ν.Ι. στον Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ.- Να αναλάβετε τις ευθύνες σας

Αναλυτικά το υπόμνημα:

Κύριε Διοικητά,

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν το γεγονός ότι θητεύσατε επί πολλά έτη ως ιατρός στο Π.Γ.Ν.Ι. αλλά και το γεγονός ότι υπήρξατε ενεργός συνδικαλιστής μέλος του συλλόγου εργαζομένων και εκπρόσωπος των ιατρών στην Ε.Ι.Ν.Η. επιλέγουμε να μην επικεντρωθούμε αυτή την στιγμή στην αναλυτική περιγραφή της πορείας ανάπτυξης του Π.Γ.Ν.Ι. και τα προβλήματα που έχουν σωρευθεί στο διάβα του χρόνου.

Θα εστιαστούμε σε βασικές επιλογές της παρούσας Διοίκησης οι οποίες πέραν του γεγονότος ότι έχουν προκαλέσει επιπλέον προβλήματα στην λειτουργία του νοσοκομείου, επιβλήθηκαν με τρόπο που δε συνάδει με την νομιμότητα, με ιδιαίτερη την λειτουργία του παρασκηνίου και με τον εχθρικό παραγκωνισμό και την αρνητική στοχοποίηση της άποψης του συνόλου των θεσμικών και συλλογικών φορέων του Π.Γ.Ν.Ι.

Το αποτέλεσμα είναι να έχουν τραυματιστεί ανεπανόρθωτα οι ελάχιστα αναγκαίες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων κάθε κλάδου και της Διοίκησης, η οποία έχει επιλέξει μια μικρή ομάδα «προθύμων» με τους οποίους επιβάλει ενέργειες οι οποίες δυσκολεύουν την λειτουργία των τμημάτων, και εισαγάγει μια καθολική αμφισβήτηση της ακεραιότητας και της προσφοράς των εργαζομένων και των στελεχών του Π.Γ.Ν.Ι.

Η εκκίνηση της λειτουργίας της 4ης πτέρυγας συνδυάστηκε από ένα σχέδιο επαναχωροθέτησης των κλινικών του νοσοκομείου το οποίο εκπόνησε επιτροπή και το οποίο βρήκε για πολλούς και διαφορετικούς τεκμηριωμένους λόγους (επισυνάπτεται η αλληλογραφία) αντίθετους, την Ε.Ι.Ν.Η., τον Σύλλογο Εργαζομένων, τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, τον Χειρουργικό Τομέα του Π.Γ.Ν.Ι., τον Διευθυντή της Κχ/κής, το Επιστημονικό Συμβούλιο και την Ιατρική Σχολή. Παρά όμως τις τεκμηριωμένες αντιδράσεις, το σχέδιο υπερψηφίστηκε με οριακή πλειοψηφία στο Δ.Σ. του ΠΓΝΙ. Σχέδιο το οποίο στην πορεία του προς ψήφιση δημιούργησε εντάσεις, απειλές και διαμόρφωση ενός κλίματος δυσπιστίας απέναντι στις πραγματικές προθέσεις της Διοίκησης.

Σχέδιο το οποίο για την υλοποίησή του χρειάζεται την εξοικονόμηση προσωπικού από το ήδη υπάρχων (κυρίως νοσηλευτικό). Ενώ τα επίσημα στοιχεία του Π.Γ.Ν.Ι. όπως προκύπτουν από την ετήσια έκθεση πεπραγμένων 2017 – 2018 δείχνουν ότι: «Διατηρήθηκε η αυξητική τάση του συνολικού αριθμού εξυπηρετούμενων ασθενών, από τα όλα γενικά τα Τμήματα του Νοσοκομείου ξεπερνώντας πλέον τους 350.000 ασθενείς ετησίως, παρουσιάζοντας αύξηση 2,99% σε σχέση με το 2016 και κατά 32,30% σε σχέση με το 2012. Η αυξητική τάση εξυπηρετούμενων ασθενών αφορά τόσο τους νοσηλευθέντες ασθενείς σε κλινικές όσο και τους ασθενείς που επισκέπτονται είτε τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου.» …………«Έτσι ενώ το 2012 σε κάθε ιατρό (οποιασδήποτε βαθμίδας) αντιστοιχούσαν 490 ασθενείς ετησίως, το 2015 αντιστοιχούσαν 604 και το 2017 ο αριθμός αυτός ανήλθε στους 755 ασθενείς, παρουσιάζοντας αύξηση των εξυπηρετούμενων ασθενών ανά γιατρό κατά 54,02%.

Αντίστοιχα για το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ το 2012 σε κάθε νοσηλευτή/τρια αντιστοιχούσαν 311 ασθενείς ετησίως, το 2015 αντιστοιχούσαν 382 και το 2017 ο αριθμός αυτός ανήλθε στους 410 ασθενείς ανά νοσηλευτή/τρια, παρουσιάζοντας αύξηση των εξυπηρετούμενων ασθενών ανά νοσηλευτή/τρια  κατά 31,84%.» η προτεραιότητα της Διοίκησης δεν είναι η ισχυροποίηση της λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων κλινικών, με ενίσχυση του ιδιαίτερα επιβαρυμένου προσωπικού, αλλά η αποδυνάμωση τους με το κάλπικο επιχείρημα ότι το προσωπικό δεν είναι ορθά κατανεμημένο και χρειάζεται αναδιάταξη. Αυτό οδήγησε σε μετακινήσεις προσωπικού και αλλαγές σε κλινικές με βάση το αφήγημα ότι: «είναι ώρα να ξεβολευτούν οι βολεμένοι» που συλλήβδην χρεώθηκε στο προσωπικό του Π.Γ.Ν.Ι.

 

Σε αυτή την προσπάθεια νομιμοποίησης της ανακύκλωσης του ήδη υπάρχοντος προσωπικού προσπάθησε η Διοίκηση να αξιοποιήσει την μέτρηση βαρύτητας των κλινικών του νοσοκομείου που αποτελεί το βασικό κριτήριο στην πρόταση του ΕΣΑΝ για τις ενδοϋπηρεσιακές μετακινήσεις προσωπικού. Η μέτρηση της βαρύτητας των κλινικών οδήγησε δύο φορές σε αποτελέσματα εντελώς αναντίστοιχα με την πραγματικότητα του νοσοκομείου, προκάλεσαν εκτεταμένες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις του προσωπικού, όμως η Διοίκηση διατήρησε τα αποτελέσματα σε πείσμα της πραγματικότητας που δεν συμφωνούσε με αυτά.

 

Για να ελεγχθεί το αρνητικό για την Διοίκηση περιβάλλον αντί της προσπάθειας να λάβει υπόψη τις τεκμηριωμένες διαφωνίες (επισυνάπτεται το υπόμνημα του συλλόγου) η Διοίκηση προχώρησε σε καρατομήσεις της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Υποδιεύθυνσης Οικονομικού, χωρίς έγγραφη αιτιολόγηση, για να αμβλύνει με εκφοβισμό τις αντιρρήσεις που είχαν εκφραστεί για τις επιπτώσεις υλοποίησης του σχεδίου της Διοίκησης. Η ανηθικότητα όμως στην στάση της Διοίκησης κορυφώθηκε όταν δημόσια ο Διοικητής την 28η του Μάρτη σε συγκέντρωση προϊσταμένων και την 29η του Μάρτη στην στάση εργασίας του Συλλόγου, παρουσία πολλών εργαζομένων εκ των υστέρων καταλόγησε ευθύνες υπηρεσιακής ανεπάρκειας και δόλιας υπηρεσιακής πρακτικής στα δυο καρατομημένα στελέχη.

 

Για πρώτη ίσως φορά, Διοίκηση αντιμετώπισε με τέτοια μεθόδευση και αυταρχισμό κινητοποίηση των εργαζομένων. Την Τετάρτη 28 Μάρτη, μία ημέρα πριν την στάση εργασίας που αποφάσισε η γενική συνέλευση των εργαζομένων, η διοίκηση και η νοσηλευτική διεύθυνση του Π.Γ.Ν.Ι. καλέσανε σε έκτακτη σύσκεψη τους προϊσταμένους και τους υπολόγους της νοσηλευτικής υπηρεσίας χωρίς ενημέρωση για τα θέματα που θα συζητιόταν. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια προσπάθεια της Διοίκησης να επιτεθεί στο περιεχόμενο της απόφασης της γενικής συνέλευσης (σας την επισυνάπτουμε). Η σύσκεψη επίθεσης στον Σύλλογο Εργαζομένων  έκλεισε με μια αινιγματική για πολλούς παρευρισκόμενους κίνηση από την μεριά της Διοίκησης: κάλεσε τον φωτογράφο του νοσοκομείου να φωτογραφήσει τους παρευρισκομένους!

Επίσης την 29η του Μάρτη μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες  κατονόμασε όλους όσους διαφωνούνε με τη Διοίκηση, άσχετα με την ισχύ των επιχειρημάτων τους, ως δόλιους συνεργούς σε μια πλεκτάνη υπέρ της Ορθοπαιδικής Κλινικής. Χωρίς αποδείξεις ή έστω ενδείξεις, εξέθεσε δημόσια όσους έχουν τοποθετηθεί στην πρόταση χωροθέτησης ως συνεργούς στην στήριξη ιδιοτελών συμφερόντων.!!!!

Τελευταίο δείγμα της αδυναμίας της Διοίκησης να κατανοήσει τις ανάγκες λειτουργίας του Π.Γ.Ν.Ι., ήταν η απόφαση του Δ.Σ. στις 22.03.2018 (την επισυνάπτουμε) με την οποία ανακλήθηκαν όλες οι αποφάσεις οι οποίες εκδόθηκαν είτε από τον Διοικητή του Νοσοκομείου είτε από το Δ.Σ. αυτού είτε από την Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, με τις οποίες ανατέθηκαν καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος σε υπαλλήλους της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ως υπεύθυνων – υπολόγων μονάδων. Η απόφαση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες λειτουργικότητας και παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, όπως αυτές προέκυψαν από την ανάπτυξη του Π.Γ.Ν.Ι. στο διάβα του χρόνου με αποφάσεις εγκατάστασης κλινικών και μονάδων από το Δ.Σ. εγκατάσταση που έκανε γεωγραφικά και λειτουργικά εκτεταμένη και σύνθετη την δομή και λειτουργία του νοσοκομείου. Επίσης η αναδρομική ανάκληση όλων των αποφάσεων σε συνδυασμό με την σκέψη 7 της απόφασης του Δ.Σ. που αναφέρει δόλο στην διατήρηση του θεσμού του «υπολόγου» με την αναφορά για «πιθανή ζημία από έναντι του δημοσίου την οποία προξένησε σε αυτόν από δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του» είναι ταυτόχρονα εχθρική και προσβλητική για τους υπολόγους που άσκησαν όλα αυτά τα χρόνια τα καθήκοντα αυτά και τώρα ψέγονται από το Δ.Σ. για συνειδητή συμμετοχή σε παράνομη ενέργεια αποδοχής των καθηκόντων προϊσταμένου, την στιγμή που και η απόφαση του εφετείου (την επισυνάπτουμε) αλλά και η ζώσα πραγματικότητα του νοσοκομείου επιβάλλουν την διατήρηση του θεσμού για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Η Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Ι. έχει κατασκευάσει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τόσους πολλούς δόλιους και ιδιοτελείς εχθρούς, που πλέον είναι δύσκολο κανείς να παρακολουθήσει τον ρυθμό ενοχοποίησης όσων εκφράζουν και την ελάχιστη διαφωνία.

Σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον είναι πλέον αδύνατον να έχει κανείς την πεποίθηση ότι θα υπάρξει η ελάχιστη ομοθυμία για την αντιμετώπιση των δύσκολων προκλήσεων για το Π.Γ.Ν.Ι. Ζητάμε από εσάς να αναλάβετε την δική σας ευθύνη, έτσι όπως εσείς την αντιλαμβάνεστε για να σταματήσει τώρα η επέκταση και παγίωση του νοσηρού κλίματος που έχει δημιουργηθεί στο Π.Γ.Ν.Ι.

Σας καταθέτουμε την απόφαση της γενικής συνέλευσης του συλλόγου εργαζομένων της 20ης Μαρτίου 2018 ως βασικά αιτήματα προς υλοποίηση και σας γνωστοποιούμε ότι από την δική μας πλευρά είναι μονόδρομος να οργανώσουμε το επόμενο διάστημα όσο πιο σθεναρά μπορούμε την αντιμετώπιση μιας Διοίκησης που έχει δημιουργήσει πρωτόγνωρες καταστάσεις, προβλήματα και αδιέξοδα στους βασικούς, ελάχιστους όρους συνύπαρξης διαφορετικών απόψεων και στάσεων στο Π.Γ.Ν.Ι.

To Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στο Π.Γ.Ν.Ι.

Φλούδας Γεώργιος Πρόεδρος
Φωτίου Άρης Αντιπρόεδρος
Σαφαρίκας Λεωνίδας Γεν. Γραμματέας
Δαβής Παναγιώτης Ταμίας
Αγγέλης Νικόλαος Αναπληρωτής Γραμματέας
Μπουρομήτρου Μαρία Μέλος
Οικονόμου Βασίλειος Μέλος
Οικονόμου Μαργαρίτα Μέλος
Πρέντζας Γεώργιος Μέλος