Φόροι – φωτιά για ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια

Βαρύς θα είναι ο «λογαριασμός» για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δηλώνουν εισοδήματα από ενοίκια το 2017, καθώς οι φόροι που θα κληθούν να πληρώσουν για τα εισοδήματα από ακίνητα τα οποία απέκτησαν μέσα στο 2016 θα είναι αυξημένοι έως 36,3 %.

Σύμφωνα με τη νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από ακίνητα, οι συντελεστές φόρου έχουν αυξηθεί από τα επίπεδα του 11% – 33% στα επίπεδα του 15% – 45%.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με την παράγραφο 7 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 που τέθηκε σε ισχύ για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016, οι συντελεστές φόρου για τα ενοίκια και τα λοιπά εισοδήματα από ακίνητα αυξάνονται:

  •     από 11% σε 15% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 1 μέχρι 12.000 ευρώ,
  •     από 33% σε 35% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ,
  •     από 33% σε 45% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 35.001 και άνω.

Τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016 και των επομένων φορολογικών ετών, τα οποία υπερβαίνουν ετησίως τα 12.000 ευρώ, θα επιβαρύνονται με νέα κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, στην οποία θα ισχύουν συντελεστές κλιμακούμενοι από 2,2% έως και 10%.