Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας

«Οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας είναι πολυεπίπεδες και σε πολλές περιπτώσεις έχουν αναληφθεί και υποχρεώσεις άλλων φορέων προκειμένου να εκτελεστούν έργα μεγάλης εμβέλειας που αλλάζουν την τύχη ολόκληρων περιοχών, που δημιουργούν και επαυξάνουν τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Κων. Σιαράβας, στη σημερινή Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ψήφιση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2023.
Ο προϋπολογισμός, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία είναι ισοσκελισμένος στο ύψος των 241.433.672,15 ευρώ και όπως ανέφερε ο κ. Κων. Σιαράβας που ήταν ο Εισηγητής της Περιφερειακής Αρχής, έχει συνταχθεί «με γνώμονα και οδηγό πρώτα και πάνω απ΄ όλα τον ρεαλισμό, την ειλικρίνεια και την ακρίβεια των οικονομικών μεγεθών, με έσοδα και δαπάνες που δεν υποκρύπτουν και απέχουν από οποιαδήποτε σκοπιμότητα, ούτε προβλέψεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη ότι διανύουμε μια χρονική περίοδο μετά από την κρίση της πανδημίας».
Ο Αντιπεριφερειάρχης εξήγησε ακόμη ότι η σύνταξή του διέπεται από συγκεκριμένο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. « Τα αριθμητικά στοιχεία του προϋπολογισμού δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Ο προϋπολογισμός αποτελεί το βασικό «εργαλείο» του έργου της Περιφέρειας. Αποτελεί όμως ταυτόχρονα ένα τεχνοκρατικό εργαλείο δουλειάς και λειτουργίας των Οικονομικών μας Υπηρεσιών. Δεν αποτελεί το μοναδικό, γιατί υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι όμως ο «θεμέλιος λίθος» για όλα τα έργα και τις δράσεις της Περιφέρειας που γίνονται από κάθε πηγή χρηματοδότησης. Σήμερα τίποτε δεν είναι δεδομένο και χρειάζεται μεγάλος αγώνας, αφενός να ετοιμαστούν ώριμες μελέτες και αφετέρου να διασφαλιστούν οι πόροι είτε από το Π.Δ.Ε., είτε από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα», πρόσθεσε σε άλλο σημείο της εισήγησής του.
Ακολούθησε ευρεία συζήτηση, τοποθετήσεις περιφερειακών συμβούλων, ως και απαντήσεις του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη σε ερωτήματα που τέθηκαν.