Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2017

Κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισε τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2017. Τα έσοδά του προϋπολογίστηκαν σε 94,886 εκ.

ευρώ και τα έξοδά του σε 105, 23 εκ. ευρώ με τη διαφορά να καλύπτεται από το εκτιμώμενο ταμειακό υπόλοιπο του 2016. Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφέρθηκε στην περικοπή κατά 67% των αναπτυξιακών πόρων των Περιφερειών, αλλά και στην ανάγκη που υπάρχει, ώστε οι Περιφέρειες να κρατήσουν τον τόπο στις δύσκολες καταστάσεις που διερχόμαστε, ζητώντας από όλους να συνεργαστούν για το σκοπό αυτό. Έκανε εκτενή αναφορά σε παρεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Ηπείρου σε ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης (και ιδιαίτερα  για τη στήριξη της λειτουργίας των ΤΟΕΒ- ΓΟΕΒ), για τον τομέα της Υγείας, για  την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, για τη συνεργασία με Δήμους και άλλους φορείς, για την υλοποίηση των

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.α..   Υπογράμμισε ότι είναι περισσότερα   αυτά στα

οποία συμφωνούν οι παρατάξεις, από ότι σε εκείνα που διαφωνούν, τονίζοντας ότι για να βγούμε από την κρίση “πρέπει να γίνουμε παραγωγική χώρα”.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ  2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019  
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 789.350,00 797.243,50 805.215,94  
Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό  προυπολογισμό 561.000,00 566.610,00 572.276,10  
Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού 0,00 0,00 0,00  
Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό 228.350,00 230.633,50 232.939,84  
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ  Ν.Π.Δ.Δ 36.648.320,53 37.014.803,74 37.384.951,77  
Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα 36.648.320,53 37.014.803,74 37.384.951,77  
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 58.694,00 59.280,94 59.873,75  
Έσοδα από Προσφορά υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00  
Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών 6.200,00 6.262,00 6.324,62  
Έσοδα από πώληση αγαθών 1.000,00 1.010,00 1.020,10  
Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 51.494,00 52.008,94 52.529,03  
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 137.327,00 138.700,27 140.087,27  
Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 137.327,00 138.700,27 140.087,27  
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 35.298,00 35.650,98 36.007,49  
Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 300,00 303,00 306,03  
Επιστροφές Χρημάτων 3.000,00 3.030,00 3.060,30  
Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 31.998,00 32.317,98 32.641,16  
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 15.995,00 16.154,95 16.316,50  
Λοιπά  έσοδα 15.995,00 16.154,95 16.316,50  
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 57.201.400,00 57.773.414,00 58.351.148,14