Όσα θέλετε να μάθετε για την εργοθεραπεία και τα οφέλη της

Άρθρο της εργοθεραπεύτριας Χριστίνας Μάλλιου

Kids with aprons preparing a healthy vegetables meal in the kitchen

Εργοθεραπεία είναι μια παραϊατρική ειδικότητα η οποία συνεργάζεται και με μια σειρά από άλλες ειδικότητες, την φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία και με γιατρούς Παιδίατρους, Αναπτυξιολόγους, Νευρολόγους, Ορθοπεδικούς κ.α. Αφορά άτομα που η ικανότητά τους ν’ ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής, για διάφορους λόγους, τα καθιστά αδύνατα.
Η εργοθεραπεία στηρίζεται σε γνωστές βασικές, κοινωνικοεπιστημονικές αρχές και παρέχεται, σαν θεραπευτικό μέσο, με ιατρική συνταγή. Εφαρμόζεται σε ανθρώπους κάθε ηλικίας με κινητικές – λειτουργικές, ψυχοκινητικές – αντιληπτικές, νευροψυχολογικές και/ή ψυχοκοινωνικές διαταραχές.
Η εργοθεραπεία στην παιδιατρική απευθύνεται σε παιδιά νηπιακής έως και εφηβικής ηλικίας, με καθυστέρηση στην ανάπτυξη, με περιορισμένες κινητικές δεξιότητες και χαμηλό βαθμό ανεξαρτησίας ή σε παιδιά που πάσχουν από κάποια μορφή αναπηρίας. Οι αιτίες μπορεί να είναι π.χ. εκ γενετής ή νηπιακές παθήσεις του κινητικού συστήματος λόγω βλάβης του εγκεφάλου ή λόγω διαταραχών της ανάπτυξης, των αισθητήριων οργάνων, της αντιληπτικής ικανότητας, της κοινωνικής ανάπτυξης και της ικανότητας επικοινωνίας, όπως επίσης ψυχικές παθήσεις και νοητική υστέρηση.
Στόχος της εργοθεραπείας είναι η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής δραστηριοποίησης και ανεξαρτητοποίησης του παιδιού. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται:
-Βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων της μυϊκής σύσπασης και της ικανότητας συντονισμού.
-Κατανόηση, εφαρμογή και συνειδητοποίηση των αισθητήριων ερεθισμάτων/αισθητήρια συνειδητοποίηση του σχήματος του σώματος και βελτίωση της ικανότητας λήψης σωματικών ερεθισμάτων.
-Ανάπτυξη και βελτίωση των αντιληπτικών ικανοτήτων όπως συγκέντρωση και προσοχή.
-Ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών-αισθηματικών στοιχείων προσληπτικότητας, κυρίως σε θέματα ελέγχου αισθημάτων, συγκινησιακών καταστάσεων, κινήτρων ή επικοινωνίας.
-Ενσωμάτωση του παιδιού στην οικογένεια και το περιβάλλον.
-Επίλυση των αναπηρικών προβλημάτων με διάφορα βοηθήματα.