1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα παρουσιαστεί το Πρόγραμμα Ήπειρος για τη νέα Προγραμματική Περίοδο και η Εξειδίκευση των δράσεων του.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Du Lac» με ώρα έναρξης 9:30 π.μ. (Αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου).

6η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020

Την ίδια ημέρα (Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022), θα πραγματοποιηθεί η 6η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020, όπου θα παρουσιαστεί η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης ειδικών δράσεων (Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, ΟΧΕ Αρχαίων Θεάτρων, ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών).

Η 6η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 θα ξεκινήσει στις 15:00 στο ξενοδοχείο «Du Lac» (Αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου).