1ο Βορειοελλαδικό Κλινικό Φροντιστήριο Ογκολογίας στην Αρίστη

Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διοργάνωση του 1ου Βορειοελλαδικού Κλινικού Φροντιστηρίου Ογκολογίας που θα πραγματοποιηθεί στις 22 – 23 Νοεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Aristi, στην Αρίστη, Ζαγόρι. Η εν λόγω εκπαιδευτική συνάντηση τελεί υπό την οργάνωση της Επιστημονικής Εταιρείας Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο Δυτικής Μακεδονίας και είναι σε συνδιοργάνωση του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων.

Καθώς η καταπολέμηση του καρκίνου εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, στόχος μας είναι η ενημέρωση για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην ογκολογία. Η ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή όλων των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με τον καρκίνο, ιατρών και νοσηλευτών, είναι καταλυτική για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Η ανταλλαγή απόψεων προσφέρει στους μεν νέους συναδέλφους εφόδια για το μέλλον, στους δε έμπειρους προοπτικές για νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Στόχος της επιστημονικής αυτής συνάντησης είναι η καθιέρωση του θεσμού αυτού και η ετήσια επανάληψή του αφού είμαστε πεποισμένοι ότι οι εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα θα συνεχίσουν να είναι ταχύτατες και σημαντικές, τροφοδώτοντας την επιστημονική κοινότητα με θέματα σύζητησης και ανταλλαγής εμπειριών. Τόσο η εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων όσο και η επικοινωνία της αποκτηθείσας γνώσης αποτελούν καταλυτικούς παράγοντες στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης.

Ελπίζουμε πως το κλινικό αυτό φροντιστήριο θα αποτελέσει τροφή για σκέψη και προβληματισμό, με γόνιμο διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.

 

Οι Πρόεδροι

 

Νικόλαος Γ. Μπαρμπετάκης

Χειρουργός Θώρακος

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής – Ογκολογικής Κλινικής,

Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

 

Δημήτριος Βαλούκας

Παθολόγος – Ογκολόγος

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

Επιμελητής Α΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής – Ογκολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»