1ο Διεθνές Συνέδριο Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το 11ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: «Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications» (IMA-2019) συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στα Ιωάννινα κατά το διάστημα 22-25 Σεπτεμβρίου 2019.

Τα συνέδρια ΙΜΑ, που αποτελούν πλέον θεσμό στο χώρο της Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης και διοργανώνονται σε διετή βάση από το 1999, καλύπτουν όλα τα πεδία των σύγχρονων τάσεων, εφαρμογών και εξελίξεων των αναλυτικών μεθόδων και τεχνικών σε τομείς αιχμής, όπως του περιβάλλοντος, των υλικών, των φαρμάκων, των τροφίμων κ.ά., προσελκύοντας υψηλού επιπέδου επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και βιομηχανικό χώρο.

Κατά το τριήμερο συνέδριο, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν θέματα όπως:

 • Φασματοσκοπικές μέθοδοι ανάλυσης
 • Ηλεκτροχημικές μέθοδοι ανάλυσης
 • Χρωματογραφικές, Θερμικές και Μικροσκοπικές μέθοδοι ανάλυσης
 • Σύγχρονες εξελίξεις στη συλλογή, προετοιμασία και αποθήκευση δειγμάτων
 • Τεχνικές διαχωρισμού
 • Συνδυασμένες τεχνικές (LC/MS, GC/MS, ICP/MS)
 • Ανάλυση ιχνοποσοτήτων και ειδοταυτοποίησης (speciationanalysis)
 • Βιοαναλυτικές και Ανοσοαναλυτικές τεχνικές
 • Μικροσυστήματα ανάλυσης (chips)
 • Ρομποτική και Αυτοματοποίηση
 • Χημικοί και βιο-αισθητήρες
 • Διαχείριση εργαστηριακών αναλύσεων (LIMS), Χημειομετρία, Έλεγχος διεργασιών με αναλυτικές μεθόδους
 • Αναλύσεις πεδίου – Φορητά όργανα
 • Έλεγχος ποιότητας, Διαπίστευση εργαστηρίων
 • Μετρολογία Αερολυμάτων
 • Εφαρμογές Αναλυτικών Τεχνικών στο Περιβάλλον, Βιοιατρική, Φαρμακευτική, Τρόφιμα, Υλικά (Νανουλικά, Έξυπνα Υλικά, Ανάλυση Επιφανειών), Αρχαιομετρία

Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες από ξένους & Έλληνες επιστήμονες, προφορικές παρουσιάσεις και παρουσιάσεις αναρτήσεων, ενώ στο πλαίσιο του θα πραγματοποιηθεί έκθεση επιστημονικού εξοπλισμού και μεθόδων που άπτονται της Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης.

H έναρξη του Επιστημονικού Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου με την εναρκτήρια τελετή στις 18.00 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου στις 13.30. Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στη ιστοσελίδα: www.ima2019.gr. Στην ίδια ιστοσελίδα κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προβεί σε ηλεκτρονική εγγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΕ/CONFERRE SΑ, Τηλέφωνο: +30 26510 68610, e-mail: [email protected] , website: www.ima2019.gr .