1.714 νεα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

Στο Νομό Άρτας επιβεβαιώθηκαν 535 κρούσματα.

Στο Νομό Θεσπρωτίας επιβεβαιώθηκαν 143 κρούσματα.

-Στο Νομό Ιωαννίνων 880 κρούσματα

-Στο Νομό Πρέβεζας έχουν επιβεβαιωθεί 156 κρούσματα.