Σόκ από τα αποτελέσματα των ελέγχων στην υγεία

Νοσοκομείο της Αθήνας φέρεται να προμηθεύτηκε στο πρόσφατο παρελθόν ράμματα σε τιμές ανώτερες έως και 3.500% από αυτές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. Σε ιδιωτικό φαρμακείο είχαν εκτελεστεί συνταγές σκευασμάτων παρεντερικής διατροφής σε ασφαλισμένους που είχαν πεθάνει, με τη διαμεσολάβηση της προμηθεύτριας εταιρείας. Γιατρός είχε συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ ως παθολόγος, ωστόσο στον ιατρικό σύλλογο εμφανίζεται ως «άνευ ειδικότητας» και το ιατρείο του δεν είχε άδεια λειτουργίας.

Για άλλη μία χρονιά ο χώρος της Υγείας βρίσκεται πολύ ψηλά στους ελέγχους των αρμόδιων αρχών του Δημοσίου για θέματα διαφθοράς και διασπάθισης δημόσιου χρήματος. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2015 της γενικής επιθεωρήτριας Δημόσιας Υγείας (ΓΕΔΔ) που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, πέρυσι οι υποθέσεις που έλεγξε η επιθεωρήτρια έφτασαν τις 1.388 εκ των οποίων οι 179 (ποσοστό 12,9%) αφορούσαν θέματα νοσοκομείων και υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας αλλά και δημόσιας Υγείας. Ο μόνος τομέας στον οποίο έγιναν περισσότεροι έλεγχοι ήταν στην οικονομική διαχείριση υπηρεσιών δημοσίου (504). Μάλιστα πέρυσι, οι έλεγχοι στην Υγεία ήταν περισσότεροι από προηγούμενα έτη (το 2014 ελέγχθηκαν από τον ΓΕΔΔ 163 υποθέσεις, το 2013 122 υποθέσεις και το 2012 104 υποθέσεις).

Οι υπηρεσίες Υγείας βρέθηκαν και στο στόχαστρο του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔ). Σύμφωνα με την έκθεση του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης Ελέγχου (ΣΟΕΕ), μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων που διερεύνησε το Σώμα είναι η υπόθεση «νομιμότητας σύναψης συμβάσεων μεταξύ του Αρεταίειου νοσοκομείου, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας με εταιρείες για την προμήθεια ραμμάτων σε τιμές ανώτερες κατά 200-3500% αυτών του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (Επιτροπή Προμηθειών Υγείας)», ενώ ελέγχθηκαν και καταγγελίες σχετικά με την σύναψη σύμβασης ιδιωτικού φυσικοθεραπευτηρίου με το ΙΚΑ για παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του, το οποίο ωστόσο ανήκει σε σύζυγο υπαλλήλου ΕΟΠΥΥ.

Το κατεξοχήν αρμόδιο για τους ελέγχους σε υπηρεσίες υγείας Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας εξέδωσε το 2015 499 εντολές ελέγχου και 234 πορίσματα ελέγχου και διερεύνησε περισσότερες από 100 υποθέσεις. Καταγγελίες για χρηματισμό γιατρών, για τις συνθήκες νοσηλείας των ασθενών, για παράνομη απασχόληση αποκλειστικών νοσοκόμων, για προμήθειες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αντιδραστηρίων, για τα απογευματινά ιατρεία, ελέγχθηκαν στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ στις ιδιωτικές κλινικές οι επιθεωρητές κλήθηκαν να ελέγξουν από ενδεχόμενη ιατρική αμέλεια και θάνατο ασθενούς έως τη νομιμότητα λειτουργίας.

Βαρύ πρόγραμμα είχε το 2015 και η ΥΠΕΔΥΦΚΑ (Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης), η οποία πραγματοποίησε 267 ελέγχους σε παρόχους υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Ενδεικτικά, η υπηρεσία εντόπισε περίπτωση νεφροπαθή που προμηθεύτηκε προσκομίζοντας συνταγές από διαφορετικούς γιατρούς σε διάφορα φαρμακεία, μεγάλες ποσότητες φαρμάκων αιμοκάθαρσης αξίας 172.000 ευρώ για διάστημα περίπου 8 μηνών. Από έλεγχο σε ορθοπεδικό διαπιστώθηκε κατευθυνόμενη εκτέλεση σε ιδιωτικό φυσιοθεραπευτήριο το οποίο διατηρούσε ο ίδιος παρατύπως, ενώ εντοπίστηκαν εικονικές επισκέψεις και εξετάσεις με τις οποίες χρέωνε γυναικολόγος τον ΕΟΠΥΥ, χρεώσεις ασφαλισμένων σε ποσοστό διπλάσιο της συμμετοχής τους από ιδιωτική ψυχιατρική κλινική, ενώ διερευνήθηκε και καταγγελία σχετικά με τη νοσηλεία ασφαλισμένου σε ιδιωτική κλινική η οποία χρεώθηκε 81,997 ευρώ, ενώ θα έπρεπε να χρεωθεί 9.448 ευρώ!

 

kathimerini.gr