1,9 δις οι ασφαλίσεις ζωής το 2016

Οι ασφαλίσεις Ζωής αποτελούν ένα από τους μεγαλύτερους τομείς δραστηριοποίησης της Ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα όπου συμμετέχουν 23 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 1,9 δισ. € το 2016, αυξημένη κατά 6,1% σε σχέση με το 2015.

Επιπροσθέτως, παραγωγή ασφαλίστρων ύψους 215 εκατ. € καταγράφηκε το 2016 στις ασφαλίσεις ατυχημάτων και ασθενειών. Από την έρευνα της ΕΑΕΕ μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της, προέκυψε ότι από το σύνολο της παραγωγής των ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, ποσό 1,5 δισ. € αφορούσε σε ατομικές ασφαλίσεις και 0,5 δισ. € σε ομαδικές ασφαλίσεις.

Στις ατομικές ασφαλίσεις, ενισχύθηκε κατά πολύ η αναλογία των παραδοσιακών ασφαλίσεων Ζωής ως προς το σύνολο, ενώ στις ομαδικές ασφαλίσεις αυξήθηκε κατά πολύ η συμμετοχή των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν το 1,7 δισ. €, εκ των οποίων 1,3 δισ. € αντιστοιχούσαν σε ατομικές ασφαλίσεις και 388 εκατ. € σε ομαδικές ασφαλίσεις. Στις ατομικές ασφαλίσεις, η αναλογία των αποζημιώσεων μεταξύ των καλύψεων έμεινε σχεδόν σταθερή σε σχέση με το 2015 ενώ στις ομαδικές ασφαλίσεις ενισχύθηκε η συμμετοχή των αποζημιώσεων των ασφαλίσεων δανειοληπτών.

Ένας από τους στόχους της έρευνας της ΕΑΕΕ ήταν η διερεύνηση του μερισμού της παραγωγής ασφαλίστρων, αναλόγως της συμμετοχής των καναλιών διανομής. Στις ατομικές ασφαλίσεις, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας και η συνεργασία με τις τράπεζες (bancassurance) είναι τα δύο κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο τόσο στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας όσο και στις ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις. Η αναλογία της συνεργασίας με τις τράπεζες (bancassurance) ενισχύθηκε σε σχέση με το 2015.

Αντιστοίχως, στις ομαδικές ασφαλίσεις, ο κύριος όγκος εργασιών προέρχεται από τις άμεσες πωλήσεις. Παρόμοια ήταν η εικόνα και κατά το 2015. Στην Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά Ζωής, η παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής έφτασε το 733 δισ. € το 2015, αυξημένη κατά 1,5% σε σχέση με το 2014, ενώ η παραγωγή ασφαλίσεων υγείας έφθασε τα 127 δισ. € (+3,5%). Το μέσο κατά κεφαλήν ασφάλιστρο έφθασε στα 1.227 € το 2015 και είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το 2008. Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις Ζωής έμειναν σχετικά σταθερές στα 640 δισ. € το 2015. Αντιστοίχως, οι αποζημιώσεις των ασφαλίσεων Υγείας αυξήθηκαν κατά 4,4% έναντι του 2014, φθάνοντας τα 103 δισ. €.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίου) το 2016 στην Ελλάδα όλων των κλάδων ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) εκτιμάται ότι έφτασε τα 3,8 δισ. €5 , αυξημένη κατά 4,6% σε σχέση με το 2015.
Δείτε εδώ την έρευνα της ΕΑΕΕ

insurancedaily.gr