Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τις σχολές ενστόλων

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας http://results-abilities.it.minedu.gov.gr τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Οι υποψήφιοι της Γενικής Σειράς ή των Ειδικών Κατηγοριών, όσον αφορά την καταλληλότητα-ικανότητά τους, μπορούν να ενημερωθούν πληκτρολογώντας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό εξετάσεων και τα τέσσερα πρώτα αρχικά γράμματα των ονομαστικών τους στοιχείων (επώνυμο-όνομα-πατρώνυμο-μητρώνυμο) με κεφαλαία.

Διευκρινίζεται ότι για κάθε υποψήφιο θα αναφέρονται μόνο οι σχολές εκείνες για τις οποίες έχει κριθεί κατάλληλος-ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, ψυχοτεχνικές, αθλητικές δοκιμασίες κ.λπ.). Για τυχόν διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-34.43.056, 210-34.42.934 (9 π.μ. – 5 μ.μ.) το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016.