Σε «καραντίνα» 12 δήμοι, λόγω ελονοσίας


Σε προσωρινό αποκλεισμό από οποιαδή%