25η Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η έμφυλη βία εξακολουθεί να υφίσταται και να πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες.

Η Βία κατά των Γυναικών, που εμφανίζεται με διάφορες μορφές (π.χ. λεκτική, ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική κακοποίηση, κοινωνικός έλεγχος κ.λπ.), πλέον προσδιορίζεται ανοιχτά ως παραβίαση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεωρείται ότι εντάσσεται στον πυρήνα των έμφυλων, ιστορικά εδραιωμένων, κοινωνικών ανισοτήτων. Για τον λόγο τούτο, δυστυχώς, συνεχίζει να αποτελεί ένα πρόβλημα επίκαιρο, το οποίο διαπερνά όλους τους πολιτισμούς και τις κοινωνίες. Η παγκόσμια διάσταση αυτού του φαινομένου αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο ΟΗΕ έχει συμβολικά ανακηρύξει την 25η Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι το σύνθετο αυτό φαινόμενο δεν συνιστά απλά ατομική υπόθεση αλλά κοινωνικό πρόβλημα, και απαιτείται μια ολοκληρωμένη και πολυ-επίπεδη προσέγγιση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του.

Αρωγό στην προσπάθεια αυτή αποτελεί το Πανελλαδικό Δίκτυο Yποστηρικτικών Δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), το οποίο αποτελείται από την 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, 39 Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών και 21 Ξενώνες Φιλοξενίας.

Σε αυτό το δίκτυο δομών ανήκει και το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων, το οποίο λειτουργεί στα Ιωάννινα  από τον Απρίλιο του 2013.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων συνεχίζει τη λειτουργία του, υπό την επιστημονική εποπτεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Περιφέρειας  Ηπείρου  2014-2020.

Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι από την έναρξη λειτουργίας του έως σήμερα:

  • Στο Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων έχουν απευθυνθεί με διάφορα αιτήματα 496 γυναίκες, θύματα βίας οποιασδήποτε μορφής ή/και από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που προέρχονται τόσο από τον Νομό Κυκλάδων όσο και από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
  • Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων έχει έρθει σε επαφή με περισσότερους από 300 οργανισμούς, φορείς, υπηρεσίες, συλλόγους κ.τ.λ.

Είναι βέβαιο ότι στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε η στήριξη των κάθε είδους δομών και υπηρεσιών κοινωνικού/προνοιακού χαρακτήρα αποτελεί προτεραιότητα, ενώ επιβεβλημένη κρίνεται και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να στηρίζονται πολύπλευρα οι γυναίκες που έχουν την ανάγκη αυτών των υπηρεσιών.