2700 Υποτροφίες σε φοιτητές μέσω ΕΣΠΑ

Τη χορήγηση 2.700 υποτροφιών σε φοιτητές, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες θα δώσουν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομίας, που παρουσίασαν πακέτο δράσεων για την ανώτατη εκπαίδευση, συνολικού προϋπολογισμού 330 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα,σύμφωνα με τον αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης «συνολικά θα κατευθυνθούν 330 εκατ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ στην ανώτατη εκπαίδευση και ένα δισ. ευρώ στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη».

Μέχρι το 2015 σύμφωνα με την Καθημερινή ό,τι δινόταν από το ΕΣΠΑ μοιραζόταν εκ των προτέρων ανάμεσα σε γνωστούς και ημετέρους. Τώρα τα κονδύλια δίνονται είτε κατευθείαν στα ιδρύματα είτε μέσω του ΙΚΥ για υποτροφίες. Στόχος είναι να ενισχυθούν όχι οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στα ΑΕΙ, αλλά εκείνοι που αποτελούν την «γκρίζα ζώνη», ήταν απ΄ έξω και δεν είχαν καμία προοπτική».

Μεταξύ των δράσεων είναι η χορήγηση – με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και βάση μοριοδότησης – 2.700 υποτροφιών σε φοιτητές, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες. Οι υποτροφίες, διάρκειας εννέα μηνών, θα είναι ύψους 500 ευρώ μηνιαίως για όσους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και 400 ευρώ μηνιαίως για τους «εντός έδρας».