277 νέα κρούσματα στην Ήπειρο

Η κατανομή αναλυτικά για την Ήπειρο

Νομός Άρτας 64

Νομός Θεσπρωτίας 31

Νομός Ιωαννίνων 144

Νομός Πρέβεζας 38