Ιωάνννινα: Ευνοϊκοί όροι για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών από τη ΔΕΥΑΙ

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με πολύ ευνοϊκούς όρους δίνει στους πολίτες η ΔΕΥΑΙ, προχωρώντας σε ένα νέο «Διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών», καθώς η διοίκηση της αντιλαμβάνεται τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κάθε οικογένεια.
Η ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ εγκρίθηκε στη χθεσινοβραδυνή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
«Η πρόθεση μας είναι να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας στις δύσκολες οικονομικά συνθήκες που αντιμετωπίζουν» ανέφερε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Δήμαρχος Ιωαννίνων και πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ, Θωμάς Μπέγκας.
Ο νέος διακανονισμός αφορά  ληξιπρόθεσμες οφειλές
α) από ύδρευση και μπορεί να γίνει έως 36 μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με το ποσό της οφειλής
β) τέλος σύνδεσης με την αποχέτευση, σύμφωνα με τον τρόπο της αρχικής επιλογής εξόφλησης και μπορεί να γίνει έως 12 μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με το αρχικό ποσό της οφειλής.
Ως κίνητρο αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών,  καθορίζεται η έκπτωση στους τόκους, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων και έως τις 12 δόσεις είναι ίδιο το ποσοστό έκπτωσης τόσο για τις οφειλές ύδρευσης όσο και αυτές του τέλους σύνδεσης με την αποχέτευση. Συγκεκριμένα:

Για την έκδοση του διακανονισμού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προκαταβολή ποσού,   όπως αυτό ορίζεται παρακάτω :

Για οφειλή  έως   500,00 ευρώ:    Προκαταβολή  20%  και έως  8 μηνιαίες δόσεις.
Για οφειλή  από   501,00 ευρώ έως  1.000,00 ευρώ:   Προκαταβολή 20% και οι μηνιαίες δόσεις δε θα είναι μικρότερες των  50,00 ευρώ.
Για οφειλή  από  1.001,00 ευρώ έως  3.000,00 ευρώ:   Προκαταβολή 25 % και οι μηνιαίες δόσεις δε θα είναι μικρότερες των  100,00 ευρώ.
Για οφειλή  από  3.001,00 ευρώ έως  5.000,00 ευρώ:   Προκαταβολή 30 % και οι μηνιαίες δόσεις δε θα είναι μικρότερες των  150,00 ευρώ.
Για οφειλή  από  5.001,00 ευρώ έως  10.000,00 ευρώ:   Προκαταβολή  30 % και οι μηνιαίες δόσεις δε θα είναι μικρότερες των  200,00 ευρώ.
Για οφειλή  από  10.001,00 ευρώ και άνω:    Προκαταβολή 35 % και οι μηνιαίες δόσεις δε θα είναι μικρότερες των  500,00 ευρώ.

Η απόφαση της νέας ρύθμισης οφειλών – όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ και το Δημοτικό Συμβούλιο –  προβλέπει και την περίπτωση να υπάρχουν συμπολίτες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην προκαταβολή ή στον αριθμό των δόσεων. Έτσι ορίζει τριμελή επιτροπή «η οποία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο μετά από σχετική απόφασή της, έχοντας ως μοναδικό κριτήριο την αποδεδειγμένα δυσχερή οικονομική κατάσταση εκάστου δημότη – και μετά από σχετική αίτηση αυτού – δύναται να απαλλάσσει τον αιτούντα από την υποχρέωση προκαταβολής  ή να μειώσει το ποσό αυτής ή να αυξήσει τον αριθμό των δόσεων του διακανονισμού».
-Για την ισχύ του διακανονισμού θα πρέπει η εξόφληση των δόσεων να γίνεται πριν το τέλος του εκάστοτε μήνα που έχει ορισθεί ως ημερομηνία εξόφλησης.
-Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γίνεται εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών.
-Απαραίτητη προϋπόθεση για νέους διακανονισμούς είναι η έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.

Τέλος, με δεδομένο ότι για να τεθεί σε ισχύ η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μόλις λάβει την απόφαση έγκριση, η ΔΕΥΑΙ θα ενημερώσει με νέα ανακοίνωση της τους πολίτες και για την ημερομηνία έναρξης και για το χρονικό περιθώριο που θα έχουν  ώστε να προσέλθουν στην υπηρεσία για το διακανονισμό.