4 Οκτωβρίου η δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Στις 4 Οκτωβρίου ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου, ενώ στα μέσα Ιανουαρίου αναμένεται η κανονική λειτουργία.
Τις εγκαταστάσεις της μονάδας επισκέφθηκαν οι Πρόεδροι των Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων Στάθης Γιαννούλης, Σπύρος Κωνσταντόπουλος και Αντώνης Νάστας καθώς και ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου Γιάννης Λώλος.
Παράλληλα με την κατασκευή του εργοστασίου δρομολογούνται η κατασκευή των Μονάδων Κομποστοποίησης, τα Πράσινα Σημεία και οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης.