42 νέα κρούσματα στην Ήπειρο

Η κατανομή αναλυτικά για την Ήπειρο

Νομός Άρτας 1

Νομός Θεσπρωτίας 2

Νομός Ιωαννίνων 36

Νομός Πρέβεζας 3