Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών

Το Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών (ΒΑΑ) ενέκρινε χθες το βράδυ με αυξημένη πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, μετά από μια πολύωρη άκρως εποικοδομητική συζήτηση, που  άναψε το πράσινο φως για την υποβολή της πρότασης στην Πρόσκληση με αριθμό 3878: «Υποβολή προτάσεων Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ήπειρος” 2014-2020».

“Η Δημοτική Αρχή σχεδίασε πολυεπίπεδα μια ολοκληρωμένη συνεκτική αναπτυξιακή πρόταση. Ένα στρατηγικό σχέδιο που αποτελεί το όραμα μας για την πόλη του μέλλοντος και το αναπτυξιακό εργαλείο για τα επόμενα χρόνια”, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, προσθέτοντας ότι το Στρατηγικό Σχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες και όλους τους φορείς.

Το όραμα και η στόχευση της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, είναι “ η ανάδειξη των Ιωαννίνων ως ανοιχτής λειτουργικής πόλης ευρωπαϊκής αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας, ένας μητροπολιτικός πόλος με ενεργειακή, περιβαλλοντική και κοινωνική προστιθέμενη αξία για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες», τόνισε ο ο  Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Θανάσης Μανταλόβας, ο οποίος ήταν ο εισηγητής του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Όπως έκανε γνωστό ο Αντιδήμαρχος στην έναρξη της παρουσίασης, υπήρξε μια τροποποίηση σε σχέση με την αρχική εισήγηση του Σχεδίου και αυτή αφορούσε το γεγονός ότι η κατασκευή της οδού Νιάρχου τίθεται στην κατηγορία έργων Α’ προτεραιότητας, όπως και η κατασκευή του  οδικού άξονα Πανηπειρωτικό Στάδιο-κόμβος Βογιάνου: ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου της πόλης, μετά τη συνεργασία Δήμου- Περιφέρειας και τη δημόσια δήλωση-δέσμευση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ότι θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση υλοποίησης και των δύο έργων.

 

Έργα και δράσεις με προστιθέμενη αξία

Το Στρατηγικό Σχέδιο  για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών  περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων και έργων με περιβαλλοντική, ενεργειακή και κοινωνική προστιθέμενη αξία για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. “Δεν θέλουμε απλά να απορροφήσουμε πόρους αλλά θέλουμε να υλοποιήσουμε μια πρόταση, μια ολοκληρωμένη στρατηγική, όπου το κάθε ευρώ θα έχει προστιθέμενη αξία για τους πολίτες”, είπε ο κ. Μανταλόβας στην έναρξη της παρουσίασης του Στρατηγικού Σχεδίου. Σημείωσε πως βασικός στόχος είναι “να κάνουμε την πόλη μας πιο ελκυστική και θα το πετύχουμε αυτό επενδύοντας στα δύο πιο σημαντικά τοπόσημα: τη Λίμνη και το Κάστρο”.

Η περιοχή εφαρμογής του ΒΑΑ, όπως επιβάλλεται από το πρόγραμμα, είναι η λεγόμενη “Συμπαγής Πόλη” , ωστόσο οι αναπτυξιακές επιπτώσεις του Στρατηγικού Σχεδίου  διαχέονται και επηρεάζουν κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά τόσο το σύνολο του Δήμου όσο και του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, χαρακτηρίζοντας το Στρατηγικό Σχέδιο “μείζον ζήτημα που αφορά στην εξέλιξη και το μέλλον του Δήμου και της πόλης των Ιωαννίνων”.

Το όραμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης εξειδικεύεται σε έξι Στρατηγικούς Στόχους:

-Ανάδειξη και ενδυνάμωση του διακρατικού – εθνικού – διαπεριφερειακού ρόλου των Ιωαννίνων -Προώθηση της βιώσιμης οργάνωσης, της λειτουργικότητας και της εδαφικής συνοχής και της προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της βιώσιμης κινητικότητας και ενεργειακής διαχείρισης.

-Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, της ιστορικότητας της πόλης και της πολιτιστικής κληρονομιάς ως παράγοντες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και προώθησης της απασχόλησης.

-Υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής και προώθηση στην απασχόληση, μέσω ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

-Διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες μέσω ενεργητικών πολιτικών καθώς και προληπτικών μέτρων.

-Ανάσχεση των συνεπειών της κρίσης και αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας και κοινωνικής εξαθλίωσης με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δομών και λειτουργιών κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

Οι άξονες παρέμβασης της ΒΑΑ είναι πέντε:

– βελτίωση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας του μητροπολιτικού κέντρου των Ιωαννίνων

– προσαρμογή του Δήμου στις αρχές της Ευφυούς Πόλης

– βελτίωση της προσβασιμότητας και η αναδιάταξη της αστικής κινητικότητας

– υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων.

– Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής

 

Πηγές Χρηματοδότησης

Βασική πηγή χρηματοδότησης των δράσεων της Στρατηγικής ΒΑΑ αποτελεί το ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020, μέσω του οποίου διατίθενται πόροι ύψους 30,7εκ.€.  “Όταν μιλάμε για ‘καθαρούς πόρους’ 30,7 εκ.€, μιλάμε για έργα προϋπολογισμού περίπου 50  εκ.€”, εκτίμησε ο κ. Μανταλόβας.   Ο συνολικός προϋπολογισμός της ΒΑΑ ανέρχεται στο ύψος των 80,3 εκατ € συμπεριλαμβάνοντας έργα και δράσεις πλέον των πόρων που θα διατεθούν κατ’ αρχήν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου. Ο αντιδήμαρχος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι πόροι αυτοί θα βρεθούν μέσα από εκπτώσεις, αναμορφώσεις και άλλα προγράμματα.

Στο Στρατηγικό Σχέδιο λόγω της διαδικασίας χρηματοδότησης γίνεται ένας χαρακτηρισμός έργων και δράσεων σε Α και Β προτεραιότητας που δεν αφορά όμως τη σκοπιμότητα ή τη σημασία του κάθε έργου. “Α προτεραιότητας” χαρακτηρίζονται τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από τους διατιθέμενους πόρους των  30,7εκ.€ και “Β προτεραιότητας” αυτά που θα χρηματοδοτηθούν είτε από τις αναμενόμενες εκπτώσεις των έργων που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος , είτε από άλλα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ («Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»), είτε μέσω της επιδιωκόμενης αύξησης των πόρων που θα διατεθούν από το ΠΕΠ Ηπείρου για τη χρηματοδότηση της ΒΑΑ στο Δήμο Ιωαννιτών.

Η περίοδος υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου συνάδει με αυτή της επιλεξιμότητας του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της θα ξεκινήσει το έτος 2017 και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2020.

 

Έργα και δράσεις που περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχέδιο:

Οι δράσεις και τα έργα που περιλαμβάνονται στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη είναι τα ακόλουθα:

 

Α΄ Προτεραιότητας:

– Δράσεις αποκατάστασης των Οθωμανικών Λουτρών και αναβάθμισης τους για δυνατότητα επίσκεψης και λειτουργικής χρήσης

– Ανάδειξη και προστασία Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων (χώρος «Τζαμί Ασλάν Πασά») της ΒΑ Ακρόπολης

– Ανάδειξη της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης ως κέντρο προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση πολυμέσων

– Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών (Πάρκο Πολιτισμού – Κάστρο)

– Ανάπλαση – ανάδειξη πλατείας Πύρρου

– Ανάπλαση ιστορικής περιοχής Σιαράβα

– Ανάδειξη παραλίμνιας περιοχής με τη δημιουργία περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής

– Ενεργειακή αναβάθμιση ΚΕΠΑΒΙ και μετατροπή του σε ” ευφυές κτίριο” ως πυρήνα διοικητικής και λειτουργικής ενοποίησης δημοτικών υπηρεσιών

– Οδικός άξονας Πανηπειρωτικό Στάδιο – κόμβος Βογιάνου: Ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου πόλη

– Οδός Νιάρχου

– Ανάπτυξη έξυπνης Πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (smart cities)

– Δημιουργία «Κέντρου για το Παιδί» ( πρώην χώρος Ασύλου Ανιάτων)

– Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής για την περιφερειακή οικονομία

– Ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης

– Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον Δήμο Ιωαννιτών

 

Β΄ Προτεραιότητας:

– Περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάδειξη αστικού παραλίμνιου μετώπου (από περιοχή Μάτσικα έως οδό Βογιάνου)

– Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων

– Ανάδειξη – ανάπλαση πάρκου Λιθαρίτσια

 

Εξασφαλίζεται η κατασκευή και του οδικού δακτυλίου της πόλης και της οδού Νιάρχου

 

Η δημόσια δήλωση- δέσμευση του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκου Καχριμάνη, μετά τη συνάντηση με το Δήμαρχο Ιωαννίνων, Θωμά Μπέγκα, για τη διασφάλιση χρηματοδότησης τόσο της οδού Νιάρχου, όσο και του μεγάλου δακτυλίου της πόλης των Ιωαννίνων,  έτυχε θερμής υποδοχής από τη Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων και αποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερων αναφορών στο Δημοτικών Συμβούλιο.

 

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησε να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση Δήμου και Περιφέρειας εκφράζοντας εμμέσως την αμφισβήτηση του, για να απαντήσει ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας:

 

“Θεωρώ απόλυτα αξιόπιστη τη δημόσια δήλωση δέσμευση του Περιφερειάρχη, διότι η συνεργασία μας που εκτυλίσσετε όλο το διάστημα είναι στο πλαίσιο του αμοιβαίου σεβασμού και της συναίνεσης για να προχωρήσουν σημαντικά ζητήματα του τόπου μας. Δεν χρειαζόμαστε καμία προγραμματική σύμβαση για να το επικυρώσει αυτό” ήταν η σαφέστατη τοποθέτηση του Δημάρχου Ιωαννίνων.

 

Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, τόσο ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας, όσο και ο Αντιδήμαρχος, Θανάσης Μανταλόβας ήταν ξεκάθαροι λέγοντας πως “η Δημοτική Αρχή ουδέποτε είδε ανταγωνιστικά αυτά τα δύο έργα, αλλά τα θεωρεί απολύτως αναγκαία για το Δήμο Ιωαννιτών”.

 

Ο μεγάλος οδικός δακτύλιος της πόλης είναι ένας νέος δρόμος  που  προβλέπεται από το Ρυθμιστικό που εξυπηρετεί τις κυκλοφοριακές ανάγκες της πόλης και συνάδει απόλυτα με τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει ο Δήμος μέσω της ΒΑΑ  (νέο Δημαρχείο στο ΚΕΠΑΒΙ, ανάδειξη παραλίμνιου μετώπου, πολιτιστικό πάρκο πρωην στρατιωτικών φυλακών κ.λ.π), ενώ η οδός Νιάρχου, ένας υφιστάμενος και προβληματικός σήμερα δρόμος, εξυπηρετεί δύο σημαντικούς πόλους των Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο και το Νοσοκομείο.

 

“Ποτέ δεν είπαμε ότι η κατασκευή του ενός οδικού άξονα αναιρεί τον άλλο. Παλεύαμε να πείσουμε – ευτυχώς σε ευήκοα ώτα σε ότι αφορά τον Περιφερειάρχη- πως είναι αναγκαίο να γίνουν και οι δύο άξονες.

Είναι αναγκαία και τα δύο έργα και η σημερινή ανακοίνωση του περιφερειάρχη δίνει τη δυνατότητα να υλοποιηθούν δύο πολύ σημαντικά έργα για το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων”, είπε ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού.

 

Απαντώντας στην πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, ο κ. Μανταλόβας είπε: “Μας καλύπτει απόλυτα η δημόσια δέσμευση του Περιφερειάρχη. Δύο κορυφαίοι αυτοδιοικητικοί θεσμοί, Δήμος και Περιφέρεια συνεργαζόμαστε και το ‘διαβατήριο’ μας στους πολίτες λέγεται πολιτική αξιοπιστία κι όχι προγραμματικές συμβάσεις. Πορευόμαστε όλοι μας με βάση την αξιοπιστία, διαφορετικά δεν έχει νόημα να συζητάμε”

 

Το Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη εγκρίθηκε με αυξημένη πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπέρ τάχθηκε η παράταξη της πλειοψηφίας και οι παρατάξεις “Πολίτες για την Ανατροπή” και “Γιάννενα Τώρα”. Καταψήφισαν οι κύριοι Τασούλας και Μαλάμος των παρατάξεων “Λαϊκή Συσπείρωση” και ΔΡΑΣΥ, ενώ απείχε της ψηφοφορίας η παράταξη “Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία”.