7ος χρόνος ενός ποδηλατικού αγώνα αφιερωμένου στην προστασία του Αώου

Για 7η συνεχόμενη χρονιά διοργανώθηκε την 1η Σεπτεμβρίου στη Βωβούσα, ο καθιερωμένος αγώνας ορεινής ποδηλασίας Protect Aoos” mtb ultra 2019, που φέρει ως κεντρικό του σύνθημα την προστασία του Αώου από την κατασκευή φραγμάτων και παρεμβάσεων που θα αλλοιώσουν τον ποταμό ανεπανόρθωτα. Η «ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» υπήρξε θερμός υποστηρικτής της διοργάνωσης ενισχύοντας την οικονομικά , και συμβάλλοντας τα μέγιστα, με το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό της στον καθαρισμό και σήμανση όλων των διαδρομών του αγώνα. Παράλληλα, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Διασώζοντας τον τελευταίο ελεύθερης ροής άγριο ποταμό – Βιόσα/Αώος» η «Πίνδος Περιβαλλοντική» ανέδειξε και συμπεριέλαβε αυτή τη χρονιά, τους αγώνες των κατοίκων της Βωβούσας, εντός ενός πανβαλκανικού δικτύου οργανώσεων SAVE BLUE HEART OF EUROPE” που έχουν συνασπίσει τις δυνάμεις τους για την προστασία των ποταμών των Βαλκανίων από την κατασκευή φραγμάτων και έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας, φέρνοντας την αθλητική διοργάνωση στο διεθνές προσκήνιο και ενημερώνοντας τη διεθνή κοινότητα για τους χρόνιους αγώνες των κατοίκων για έναν Αώο ελεύθερο από φράγματα και παρεμβάσεις.

Οι συμμετέχοντες και οι αθλητές που έλαβαν μέρος στη διοργάνωση είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πολιτισμική και οικολογική σημασία αυτού του διασυνοριακού ποταμού, καθώς και για τις απειλές που αντιμετωπίζει όχι μόνο εντός των ελληνικών συνόρων αλλά και εντός της Αλβανίας. Ο Αώος μοιράζει τη διαδρομή του μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, δημιουργώντας για 272χλμ ένα σύστημα από πολύτιμους οικοτόπους και οικοσυστήματα που συμβάλλουν μοναδικά στην «τράπεζα» βιοποικιλότητας της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.

Όπως και για τα περισσότερα ποτάμια, έτσι και για τον Αώο, η υδροηλεκτρική ενέργεια αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή, καθώς τέτοιες παρεμβάσεις είναι ικανές να καταστρέψουν μέσα σε λίγες ημέρες όλη αυτήν την οικοσυστημική πολυπλοκότητα που χρειάστηκε αιώνες για να δημιουργηθεί. Στην Αλβανία ο Βιόσα αποτελεί το σύνορο για πολλές προστατευόμενες περιοχές, ωστόσο το ίδιο το ποτάμι δεν έχει ειδικό καθεστώς προστασίας. Η απουσία ενός ολοκληρωμένου, διμερούς σχεδίου διαχείρισης μεταξύ των δύο χωρών για ολόκληρη τη λεκάνη απορροής του, άνοιξε τον δρόμο στους επενδυτές ώστε να προχωρήσουν σε σχέδια για την κατασκευή έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας και στις δύο χώρες.

Μπροστά σε αυτή την απειλή οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι χρειάζεται και οι δύο χώρες να συνεργαστούμε για την προστασία του κοινού μας αγαθού, μέσω της ίδρυσης ενός Διακρατικού Εθνικού Πάρκου Αώου-Vjosa, που θα διασφαλίσει την προστασία του ποταμού από τις πηγές του ως τις εκβολές του στην Αλβανία, θα αποτελεί το πρώτο του είδους του Διακρατικό Εθνικό Πάρκο σε ολόκληρη την Ευρώπη, που θα εστιάζει στην ανάγκη προστασίας και διατήρησης αυτού του μοναδικού ποταμιαίου οικοσυστήματος.