Από Σεπτέμβρη ξεκινούν οι συμψηφισμοί στις εισφορές του ΕΦΚΑ

Από το Σεπτέμβριο και μετά θα προχωρά ο ΕΦΚΑ στους συμψηφισμούς των εισφορών που έχουν καταβάλει οι αγρότες με βάση το εισόδημα του 2015 και αυτών που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις του 2016.

Αυτό προκύπτει από τους δύο διαγωνισμούς της ΗΔΙΚΑ οι οποίοι προκηρύχθηκαν λίγο πριν το Πάσχα.

Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά στον ανασχεδιασμό της βάσης δεδομένων μη μισθωτών ΕΦΚΑ και τη συγγραφή νέων προγραμμάτων για την ενσωμάτωση κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας ενώ ο δεύτερος διαγωνισμός στην εκκαθάριση των εισφορών προς τον ΕΦΚΑ που πληρώνονται από τις αρχές του 2016 με βάση το εισόδημα του 2015 και τον συμψηφισμό τους με το πραγματικό εισόδημα του 2016. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην κοινοποίηση, ο εν λόγω διαγωνισμός  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών.

ypaithros.gr