Ιωάννινα: Κλείσιμο των οδών Χ. Τρικούπη και Θ.Λέκκα για ασφαλτοστρώσεις

Απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην εκτάκτων αναγκών, της οδού Θεμιστοκλή Λέκκα στο Κάτω Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων θα ισχύσει από την Δευτέρα 15/05/2017 έως και το πέρας των εργασιών, που αφορούν το έργο ασφαλτοστρώσεων.

Τόσο η απαγόρευση της κυκλοφορίας όσο και η εκτροπή της θα γίνει με την κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση. Τέλος η κίνηση των πεζών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή μέσω εργοταξιακής σήμανσης όπου απαιτείται.Μετά το πέρας των εργασιών οι οδοί θα τεθούν ξανά σε κυκλοφορία.Απαγόρευση της, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην εκτάκτων αναγκών, και το κλείσιμο του πεζοδρομίου θα ισχύσει και σε τμήμα της οδού Χαρ.Τρικούπη (συμβολή με πεζόδρομο Μ.Αγγέλου) στο οποίο θα πραγματοποιηθούν εργασίες για το χρονικό διάστημα από 13/5/2017 έως 19/5/2017 κατά το οποίο θα πραγματοποιούνται εργασίες. Η κίνηση των πεζών και των οχημάτων θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή μέσω εργοταξιακής σήμανσης, ενώ οι πεζοί θα κινούνται από το ελεύθερο τμήμα του πεζοδρομίου, πίσω από την πέτρινη πύλη στην συμβολή των οδών.Μετά το πέρας το εργασιών το πεζοδρόμιο θα παραδοθεί προς χρήση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ.