900 χιλ. ευρώ για αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της Πάργας

Πρόγραμμα αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης Πάργας, προϋπολογισμού περίπου 900 χιλ ευρώ, ενέκρινε το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης. Το έργο αφορά την εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος ολικού ελέγχου της ύδρευσης θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον άμεσο εντοπισμό διαρροών. Θα χρηματοδοτηθεί από το κονδύλι των δημοσίων επενδύσεων.