Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το ‘‘Βίκος Street Relays Ιωάννινα 2018’’

Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων
και την πρόληψη τροχαίων ατυχηµάτων, κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης µε την επωνυµία
‘‘Βίκος Street Relays Ιωάννινα 2018’’ στην περιοχή αρµοδιότητάς µας:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ά ρ θ ρ ο 1ο
1. Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στην Πλατεία Μαβίλη –
∆.Φιλοσόφου-έως πάρκινγκ ∆.Φιλοσόφου , το Σάββατο 09-06-2018 και από ώρα 15:00′, έως
πέρατος της εκδήλωσης.
2. Την προσωρινή απαγόρευση στάθµευσης των οχηµάτων στην Πλατεία Μαβίλη –
∆.Φιλοσόφου-έως πάρκινγκ ∆.Φιλοσόφου, το Σάββατο 09-06-2018 και από ώρα 15:00′ έως
πέρατος της εκδήλωσης.

Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η κυκλοφορία των οχηµάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς θα
διεξάγεται µέσω παρακαµπτηρίων οδών µε µέριµνα και φροντίδα του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων,
το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον
απαιτηθεί.

– 2 –
Ά ρ θ ρ ο 3ο

Η τοποθέτηση προσωρινής σήµανσης θα πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη του Τµήµατος Τροχαίας
Ιωαννίνων, µερίµνη του διοργανωτή της εκδήλωσης & του συνδιοργανωτή ∆ήµου Ιωαννιτών.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα οχήµατα τα οχήµατα άµεσης ανάγκης.
Ά ρ θ ρ ο 5ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 6ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευση της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την
τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήµανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόµων.