WWF: Το μέλλον των θαλασσών και του τόπου μας κρίνεται σε αυτές τις εκλογές

Κάλεσμα προς τους υποψήφιους Περιφερειάρχες Κρήτης, Ιονίου, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας απευθύνει με επιστολή της η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, καλώντας τους υποψηφίους των εν λόγω περιοχών να τοποθετηθούν δημόσια για τις παραχωρήσεις, σε μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, τεράστιων θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων που αγγίζουν συνολικά τα 75.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η πρωτόγνωρη αυτή απειλή, με καταστροφικές επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον τον τουρισμό, την αλιεία και κατ’ επέκταση για την οικονομία του τόπου μας καθώς η ενδεχόμενη απώλεια εισοδήματος για το σύνολο το Ελληνικής επικράτειας ενδέχεται να αγγίξει  τα €5,9 δις(1), πρέπει να αναχαιτιστεί και να ληφθεί υπόψη από τους ψηφοφόρους στις κάλπες των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, όπως αναφέρεται σε σχετικό βίντεο που δημιούργησε το WWF για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ψηφοφόρων.

 

Οι αρνητικές επιπτώσεις ξεκινούν ήδη από το αρχικό στάδιο των σεισμικών ερευνών, ενώ οι βαριές βιομηχανικές εργασίες και η πετρελαϊκή ρύπανση θέτουν σε κίνδυνο για πολλές δεκαετίες εμβληματικά είδη που ζουν ή συναντώνται στις θάλασσές μας και τον μοναδικό φυσικό πλούτο της χώρας μας. Ειδικότερα, τα θαλάσσια «οικόπεδα» που έχουν παραχωρηθεί για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων εκτείνονται από τα βόρεια της Κέρκυρας έως και τη νότια Κρήτη με την περιοχή αυτή να συμπίπτει σε μεγάλο μέρος με τη δυτική και νότια Ελληνική Τάφρο, η οποία αποτελεί οικότοπο παγκόσμιας οικολογικής σημασίας για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα.  Επιπλέον, τα θαλάσσια αυτά «οικόπεδα» καλύπτουν μεγάλο μέρος περιοχών που έχουν αναγνωριστεί ως Σημαντικές Περιοχές για τα Θαλάσσια Θηλαστικά (Important Marine Mammal Areas, IMMAs). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι επικίνδυνες για το περιβάλλον και τα θαλάσσια είδη σεισμικές έρευνες απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

Οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί ή/και κυρωθεί είναι εξαιρετικά επωφελείς για την πετρελαϊκή βιομηχανία, αλλά επιζήμιες για τη χώρα και τις τοπικές οικονομίες.  Οι βαθείες και υπερβαθείες εξορύξεις που σχεδιάζονται σε αυτή την περιοχή αυξάνουν ραγδαία τις ούτως η άλλως σοβαρές πιθανότητες ατυχημάτων, με καταστροφικές συνέπειες για την οικονομική δραστηριότητα του τόπου μας και τις θέσεις εργασίας που εξαρτώνται άμεσα από υγιείς θάλασσες και ακτές, όπως ο τουρισμός και η αλιεία.

 

H διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι τόσο η τακτική ρύπανση και όχληση που δημιουργούν οι εξορύξεις, όσο και η πρόκληση πετρελαιοκηλίδων, συνεπάγονται δραματική μείωση του τουριστικού προϊόντος και των θέσεων εργασίας που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με την τουριστική δραστηριότητα(1). Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι ψηφοφόροι πριν αποδώσουν την ψήφο τους στην κάλπη, έχοντας λάβει υπόψη τις δεσμεύσεις όλων των υποψηφίων.

 

Για τους λόγους αυτούς, το WWF Ελλάς καλεί τους υποψήφιους Περιφερειάρχες να τοποθετηθούν δημόσια για την έρευνα και εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και να αναλάβουν ουσιαστικές δεσμεύσεις και δράσεις για ένα βιώσιμο μέλλον για τους κατοίκους της περιφέρειάς και για όλους τους πολίτες της χώρας. Η απάντηση ή μη απάντηση των υποψηφίων θα δημοσιοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της οργάνωσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το https://support.wwf.gr/action/say-no-to-oil

—————————————————————————————————————————————–