Ιωάννινα: Που θα γίνουν διακοπές ρεύματος Δευτέρα και Τρίτη

Γνωστοποιείται στο κοινό ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:
 1) Τη Δευτέρα 18-11-2019: 
Α) Από ώρα 08:30 πμ έως 09:30 πμ στις περιοχές: Περίβλεπτος, Ασφάκα, Μεταμόρφωση (οικισμός Καρυές), πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.
 Β) Από ώρα 08:30 πμ έως 12:00 μμ στις περιοχές: Κρανούλα, Λυκόστομο, πτηνοτροφικές μονάδες, κτηνοτροφικές μονάδες Κασσή και Μπέκα και επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.
 Γ) Από ώρα 12:30 μμ έως 14:00 μμ στις περιοχές: Περίβλεπτος.
2) Την Τρίτη 19-11-2019:
 Α) Από ώρα 09:00 πμ έως 10:00 πμ στις περιοχές: Πάπιγκο, Μεσοβούνι, Κλειδωνιά, Αρίστη, Αγ. Μηνάς, Κάμπος Κλειδωνιάς, Κλειδωνιά, Καλλιθέα
 Β) Από ώρα 10:30 πμ έως 11:00 πμ στις περιοχές: Κόνιτσα, Δίστρατο, Βρυσοχώρι, Ελεύθερο, Πηγή, Παλιοσέλι, Άρματα, Πάδες, Ηλιοχώρι, Λάιστα
 Γ) Από ώρα 10:30 πμ έως 12:30 πμ στις περιοχές: Από διακλάδωση Εξοχής έως Επταχώρι Χρυσή
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης των διακοπών που αναφέρονται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ ΑΕ, θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων. Ζητάμε την κατανόηση των καταναλωτών μας για τις παραπάνω αναπόφευκτες διακοπές.