Ιωάννινα: Συνάντηση του Δημάρχου με αντιπροσωπεία του Μουσικού Σχολείου

Συζήτηση εφ’ όλης της ύλης για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκε κατά την συνάντηση που είχε ο δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ με αντιπροσωπείες καθηγητών, μαθητών και γονέων και κηδεμόνων.
Το πρόβλημα με την στέγαση του συγκεκριμένου σχολείου ανέκυψε με αφορμή την λήξη της μίσθωσης προ δεκαμήνου και την αδυναμία της ιδιοκτησίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί άδεια καταλληλότητας του κτιρίου.
Διευκρινίζεται ότι στο διάστημα αυτό δεν υφίσταται μίσθωση και ο δήμος δεν καταβάλλει κανένα χρηματικό ποσό για την χρήση του κτιρίου.
Με δεδομένη την αδυναμία του ιδιοκτήτη (Κληροδότημα) να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση άδειας καταλληλότητας ο δήμος εξέτασε εναλλακτικές λύσεις για τη στέγαση του κτιρίου.
Έτσι προτάθηκε στην Διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου η περίπτωση μεταστέγασης στο σχολείο της Περιβλέπτου.
Διευκρινίζεται επίσης ότι πρόκειται για πρόταση και όχι για απόφαση του Δήμου.
Κατά την δίωρη συνάντηση στο γραφείο του Δημάρχου αναλύθηκε λεπτομερώς η υφιστάμενη κατάσταση και τονίστηκε ότι η έλλειψη άδειας καταλληλότητας του κτιρίου δημιουργεί διαδικαστικά προβλήματα.
Συμφωνήθηκε να γίνει νέα επικοινωνία με τους διαχειριστές του Κληροδοτήματος όπως επίσης να ζητηθεί και η συνδρομή της Περιφέρειας προκειμένου να βρεθεί λύση για παραμονή στο υφιστάμενο κτίριο.
Παράλληλα θα ερευνηθούν κι άλλες πιθανές λύσεις για μεταστέγαση του σχολείου από τη νέα σχολική χρονιά, στην περίπτωση που δεν διασφαλιστεί άδεια καταλληλότητας.
Ο Δήμος Ιωαννιτών θα αναζητήσει οικόπεδο για ανέγερση νέου σχολείου, κάτι όμως που δεν μπορεί να δώσει άμεση λύση στο πρόβλημα.