Σύσκεψη για τα ΣΧΟΟΑΠ Πέρδικας, Συβότων και Μαργαριτίου

Με πρωτοβουλία του Δήμου Ηγουμενίτσας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του Δήμου με τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης κ. Βασίλειο Μιχελάκη. Στη συνάντηση, τον Δήμο Ηγουμενίτσας εκπροσώπησαν οι Αντιδήμαρχοι Κωνσταντίνος Τσουμάνης και Δημήτρης Πάκος, ενώ συμμετείχε και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Θωμάς Τάγκας. Αντικείμενο ήταν η πορεία και η τελική ολοκλήρωση των ΣΧΟΟΑΠ Πέρδικας, Συβότων και Μαργαριτίου.

 

Με δεδομένο ότι απομένουν οι τελικές ρυθμίσεις-διορθώσεις για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων ΣΧΟΟΑΠ, ζητήθηκε η προσωπική παρέμβαση του κ. Μιχελάκη για την ταχύτατη ολοκλήρωσή τους και η υπέρβαση πιθανών γραφειοκρατικών εμποδίων που θα έχουν ως συνέπεια την καθυστέρηση των τόσο σημαντικών αυτών έργων. Ο κ. Μιχελάκης διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους του Δήμου Ηγουμενίτσας για την ταχύτατη ολοκλήρωση των διαδικασιών και την έναρξη υλοποίησης των ΣΧΟΟΑΠ που θα συμβάλουν στην αναπτυξιακή προοπτική των συγκεκριμένων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ηγουμενίτσας.